Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4435

Perustelut

Ella Keski-Panula ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Moni rovaniemeläinen kulkee töihin, opiskelemaan tai asioimaan pyörällä tai kävellen. Tänä syksynä etenkin aamuisin kevyen liikenteen väylät ovat olleet usein heikossa kunnossa, myös aivan keskustan tuntumassa. Teitä ei välttämättä ole aurattu edes puoleenpäivään mennessä, ja alkutalvesta pyörä- ja kävelytiet ovat usein vaarallisen liukkaita. Vieressä autotie voi olla hyvässä kunnossa, kun taas kevyen liikenteen väylillä saa kahlata lumessa tai liukastella. Pahimmillaan lumet ja sohjot on aurattu autotieltä kevyen liikenteen väylille ilman, että niitä on kohtuullisessa ajassa aurattu kevyen liikenteen väyliltä pois, mikä tekee jalkaisin tai pyörällä kulkemisesta erittäin haastavaa ja hidasta. Etenkin lastenvaunujen tai rollaattorin kanssa lumihangessa kahlaaminen on hankalaa.

Talvipyöräilyn ei tarvitse olla extremeurheilua, eikä talvi tai pohjoinen sijainti ole este pyöräilylle. Esimerkiksi Oulussa kaikista tehdyistä matkoista tehdään talvisinkin 12 prosenttia pyörällä. Tähän on päästy huolehtimalla pyöräväylien hyvästä talvikunnossapidosta. Kun voi luottaa, että pyöräilyn pääväylät ovat aurattu ja hyvässä kunnossa aamusta alkaen, on aamulla helppoa ja turvallista valita pyörä alleen. Pyöräteiden talvikunnossapitoa voi myös seurata reaaliajassa.

Arkiliikunta on tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Kun pidämme hyvää huolta pyörä- ja kävelyteiden kunnosta myös talvisin, voimme lisätä ihmisten arkiliikuntaa. Samalla vähennämme kaatumisista johtuvia tapaturmia. Kävely ja pyöräily ovat myös ilmaston kannalta hyviä ja kestäviä kulkumuotoja, ja niihin tulisi kannustaa ympärivuotisesti.

Rovaniemi on kaupunki, jossa on puolet vuodesta talviset olosuhteet. Jos jossain voisi olettaa kulkuväylien talvikunnossapidon sujuvan kuin itsestään, niin täällä.

Tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat edellyttävät, että kaupunki selvittää perusteellisesti, mistä kevyen liikenteen väylien kunnossapidon puutteet johtuvat ja ryhtyy toimiin pyörä- ja kävelyteiden talvikunnossapidon parantamiseksi, jotta pyöräily ja kävely olisi turvallista ja houkutteleva kulkutapa ympäri vuoden."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.