Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Valtuustoaloite selvitystyön aloittaminen Business Aseman saamiseksi Rovaniemelle (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4426

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen Keskustan kehittämishankkeen edustajat ja hankkeen työstämiseen osallistuneet tekivät tutumis- ja opintomatkat 9.11.2021 Oulun Business toimintaan.

Edellä esitetyn perusteella pyydän että Rovaniemi kartoittaa kaikki mahdollisuudet Business Aseman luomiselle Rovaniemelle tukemaan elinvoimapalveluita ja työllisyyspalveluita sekä koulutuspalveluita. Sijoituspaikkana esimerkiksi tuleva remontoitu kaupungintalo tai muu kaupungin omistama keskustassa oleva kiinteistö johon myös 2024 TE-palvelut voisivat sijoittua."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättiäälähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.