Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Valtuustoaloite tilojen käyttökustannusten kohtuullistaminen ja tilojen mahdollinen jakaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4437

Perustelut

Tuomas Koskiniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen: 

"Jotta voisimme yhdessä luoda kyliimme elinvoimaa ja samalla hyödyntäisimme kylillä olevia tiloja, tulisi tilojen käyttö olla kustannuksiltaan kohtuullista. Käytän tässä esimerkkinä Vanttauskosken koulun liikuntatiloja, joita kyläläiset käyttävät. Minulle näytettiin lasku 2kk ajalta, jota 2kpl mailapelejä harrastava veronmaksaja käyttää kerran viikkoon 2 tuntia. Tuo summa 2kk oli lähes 350€.

Täten ehdotan, että tilojen vuokria kohtuullistettaisiin ja tarvittaessa mahdollistettaisiin myös tilojen jakaminen. Näin saisimme tiloihin hyötykäyttöä myös koulun jälkeen. Mikäli hinnat ovat tuolla tasolla kun ne nyt ovat, tilat tulevat jäämään hyötykäyttämättä, jolloin liikunta ja harrastus mahdollisuudet heikkenevät. Kun liikuntatilojen maksut ovat kohtuulliset myös käyttö lisääntyy. 

Rovaniemi tarvitsee kyliä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.