Kaupunginvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Valtuustoaloite vanhantorin leikkipuiston uudet välineet (lisäpykälä)

ROIDno-2021-4436

Perustelut

Mikkel Näkkäläjärvi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Lainaanrannan katuympäristöä ollaan tulevina vuosina kehittämässä. Suunnitelman pohjana on keskustan osayleiskaava. Tavoitteena on lisätä viihtyisyyttä esimerkiksi kaventamalla autoilulle varattuja katuosuuksia, jotta saadaan lisätilaa jalankulkijoille, pyöräilijöille ja viheralueille.

Osana tätä prosessia ollaan seuraavien vuosien aikana uudistamassa myös Vanhan torin leikkipuisto, joka on rakennettu vuonna 2004, ja joka alkaa olla siten jo käyttöikänsä päässä.

Konttisenrannan Angry Birds -puisto on suosittu ja välineet toimivia, mutta se voisi sijaita missä päin maailmaa tahansa. Eri puolella Suomea on puistoja rakennettu siten, että leikkivälineet toistavat jonkin läheisen maamerkin muotoja (ks. esimerkit Joensuusta ja Outokummusta). Toteuttajana näissä on usein ollut rovaniemeläinen Lappset. 

Eikö vanhan torin kiipeilyteline siis voisi olla vaikka läheisen Jätkänkynttilän muotoinen? Tai voisiko jossakin välineessä näkyä Aallon muotokieli tai kaupunkia halkova joki? Tämäntyyppinen lasten kohde palvelisi paikallisten lisäksi myös kansainvälisiä matkailijoita. 

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Vanhan torin puiston leikkivälineiden kilpailutukseen lisätään yhdeksi kriteeriksi ammentaminen paikallisesta arkkitehtuurista. Tehdään Vanhan torin leikkipuistosta ainutlaatuinen, aidosti rovaniemeläinen puisto."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.