Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien näkö- ja kuuloyhteyden. Poissa varsinaisista valtuutetuista olivat Johanna Ojala-Niemelä, Jouko Lampela, Maarit Simoska, Marjo Rundgren ja Mika Kansanniva.

Varajäsenistä läsnä olivat Maija Pirttijärvi, Ari Paldan, Seija Hiltunen ja Heikki Poranen.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 4.2.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 9.2.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 10.2.2021.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.