Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Valtuustoaloite nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisy (lisäpykälä)

ROIDno-2021-161

Perustelut

Matti Henttunen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Monen perheen painajainen, kun oman lapsen tulevaisuus tuhoutuu.

Meidän täytyy ottaa henkisesti huonosti voivista lapsista kiinni paljon aikaisemmin. Jokaisessa koukussa tulisi olla ns. matalan kynnyksen yhteys alan auttavaan ammattilaiseen, jotta koko perhe saisi hyvin varhain tarvitsemaansa tukea.

Jos tuki tulee vasta yläkouluissa, monen osalta peli voi olla jo menetetty. Tämä IS uutisointi 5/2020 on ajankohtainen myös meillä Rovaniemellä. Tähän meidän pitää panostaa, jotta syrjäytymisen tuoma turvattomuus ja ahdistus nuorisoltamme ja heidän läheisiltään väistyisi ja näin nuori saisi tarkoituksen elämälleen joka on vasta alussa.

Edellä esitetyn perusteella Perussuomalainen valtuustoryhmä pyytää kaupunkia kiinnittämään huomiota tähän erittäin tärkeään asiaan. Yksikin menetetty nuori on liikaa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.