Kaupunginvaltuusto, kokous 15.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Valtuustoaloite Rovaniemelle taiteilijaresidenssi turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisille taiteilijoille (lisäpykälä)

ROIDno-2021-629

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"L’Atelier des Artistes en Exil on Pariisissa toimiva taiteilijaresidenssi. Se perustettiin vuonna 2017 tarjoamaan palveluita ja työtiloja taiteilijoille, jotka ovat joutuneet pakenemaan sotaa, köyhyyttä tai sortoa. Se on toivottanut tervetulleeksi taiteilijoita yli 40 maasta, muun muassa Syyriasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta.

Ateljee toimii julkisin varoin ja sen parissa toimii paljon vapaaehtoisia, muun muassa juristeja, jotka auttavat taiteilijoita heidän turvapaikkahakemustensa kanssa. Taiteilijat oppivat myös ranskaa. Ateljeen avulla esimerkiksi iranilainen taiteilija Maral Bolouri sai turvapaikan ja uuden kodin Ranskasta, sillä hänen poliittiset näkemyksensä olivat uhka hänen vanhassa kotimaassaan.
Suomessa on kansainvälisesti verrattuna vähän turvaresidenssejä eikä vielä yhtään kansainvälisesti verkostoitunutta turvakaupunkia. Taiteilijoiden turvaresidenssitoimintaa on kehitettävä Suomessa systemaattisesti, koordinoidusti ja laajan verkoston yhteistyönä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy selvittämään turvapaikanhakija- tai pakolaistaustaisille tarkoitetun taiteilijaresidenssin perustamista Rovaniemelle. Yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi eri ministeriöiden, Lapin taiteilijaseuran sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Hankkeelle tulisi hakea myös erilaisia tukia ja hankerahoituksia.

Rovaniemen oma turvapaikka-taiteilijaresidenssi tukisi monipuolisesti kaupungin mainetta kansainvälisenä ja avoimena arktisen taiteen ja designin keskuksena. Se olisi myös merkittävä tapa kantaa sosiaalista vastuuta vainoa pakenevista ihmisistä. "

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.