Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari ja Matti Henttunen. Seuraavina vuorossa ovat Liisa Ansala ja Riitta-Maija Hokkanen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.6.2020.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Alanne-Kunnarin ja Matti Henttusen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.6.2020.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.