Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Valtuustoaloite Reko-jakelupaikka Kauppatorille (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2152

Perustelut

Maarit Simoska ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemellä toimii Rovaniemen lähiruokarengas Reko. Toiminnan tavoitteena on tarjota paikallisille luonnontuotealan tuottajille myyntikanava ja samalla mahdollistaa paikallisille asukkaille lähiruuan hankkiminen.

Ruuan jakelupiste on kuitenkin ollut Pöykkölässä, ja asiakaspalautteen perusteella se on autottomille asukkaille liian kaukana eikä julkisia liikenneyhteyksiä ole. Jakelu on joka toinen torstai-ilta.

Esitämme, että kaupunki tarjoaisi ilmaisen jakelupaikan Kauppatorilla lähiruokarengas Rekon toiminnalle. Tämä mahdollistaisi yhä useammalle asukkaalle ja erityisesti opiskelijoille, ikäihmisille ja autottomille lähiruuan hankkimisen suoraan tuottajilta. 

Paikallisen ruuan arvostus on noussut poikkeusoloissa aiempaa merkittävämmäksi useiden kuluttajien arvomaailmassa. Olisi hienoa, että myös Rovaniemen kaupunki vahvistaisi omalla toiminnallaan tuottajien ja kuluttajien yhteistyötä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.