Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Valtuustoaloite Septitankkien tyhjennyspiste (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2151

Perustelut

Päivi Alaoja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi on matkailukaupunki. Joulun tienoossa meillä liikkuu paljon turistibusseja ja kesäaikana myös karavaanareita. Näiden kemiallisille käymälöille ei ole tyhjennyspaikkaa. Vuonna 2018 todettiin tarkastuksin, että septitankit tyhjennetään tyhjennyspisteen puuttuessa tienvarsille ja levähdyspaikoille, mikä mielestämme pilaa kaupungin maineen puhtaana pohjoisena matkailu- ja luontokohteena ja on lisäksi törkeä ympäristörikos.

Esitämme, että kaupunki ryhtyy selvittämään toteutuskonseptia ja investointia septitankkien valvotulle tyhjennyspisteelle yhteishankkeena kaupungin/kaupunkikonsernin ja huoltoasema-/matkailuyrittäjien ja muiden mahdollisten yrittäjien kesken (autokorjaamot, rengasliikkeet). Palvelun maksullisuus (yritykset/yksityiset) harkitaan erikseen. Ajoneuvon tunnistus (rekisterikilpi) ja automaattinen valvonta pienentävät väärinkäytön riskiä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.