Kaupunginvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Valtuustoaloite Apua vähävaraisille Rovaniemi -auttamistoiminnalle tarjotaan ilmainen tila ainakin loppuvuoden 2020 ajaksi (lisäpykälä)

ROIDno-2020-2149

Perustelut

Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Maaliskuussa koronaepidemia synnytti lukuisissa perheissä uudenlaisia haasteita, kun lomautukset ja työttömyys iskeytyivät kotitalouksiin. 

Rovaniemeläinen perheenäiti Heidi Alatalo käynnisti Rovaniemen apua vähävaraisille -facebook-ryhmässä toiminnan, jossa alettiin jakamaan kaupoista saatua ylijäänyttä ruokaa kaikille niille, jotka kokivat tarvitsevansa apua. Heidi Alatalo on pyörittänyt toimintaa täysin vapaaehtoisena, satoja tunteja, ilman euronkaan korvausta. Rovaseudun Markkinakiinteistöt on tarjonnut ruokakassien jakamista varten toistaiseksi tyhjillään olleen tilan, josta ruokakasseja on voinut hakea tai josta vapaaehtoiset ovat niitä noutaneet. Päivittäin apua ovat hakeneet jopa 50 perhettä tai asiakasta. Tilat ovat käymässä pieneksi ja jatko epävarma. Kävijämäärät osoittavat, että tällaiselle toiminnalle on todellista tarvetta. Se ei vähennä muiden apua tarjoavien yhdistysten tai toimipisteiden tarvetta eivätkä ne kilpaile keskenään. 

Esitän, että Rovaniemen kaupunki linjaa, että se tai sen konserniyhtiö voi tarjota tyhjillään olevia tiloja ruoka-apua tarjoavaan  Apua vähävaraisille -ryhmän toimintaan ainakin loppuvuodeksi 2020. 

Tässä ajassa olisi syytä kartoittaa tarkemminkin ruojajakelun ja apua tarjoavien yhdistysten tarpeet ja yhteistyömahdollisuudet, kuten KH on marraskuussa 2019 linjannut."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.