Kaupunginvaltuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Huttunen ja Juhani Juuruspolvi. Seuraavina vuorossa ovat Eemeli Kajula ja Mika Kansanniva.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juhani Juuruspolvi ja Jaakko Huttunen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.