Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa nimenhuudossa läsnä olivat kaikki kaupunginvaltuuston jäsenet paitsi Reijo Jylhä, Sonja Sinisalo, Raija Kerätär, Maija Pirttijärvi, Eemeli Kajula ja Laura Tarvainen.  

Varajäsenistä läsnä olivat Petri Keihäskoski, Mari Ikonen, Aarne Jänkälä, Riitta Liinamaa, Elina Holm ja Tarja Suopajärvi.

Vaikuttamistoimielinten edustajista läsnä olivat Raija Kivilahti, Minna Muukkonen ja Mika Storman.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa 13.9.2022 sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 13.9.2022. Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 13.9.2022. 
Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 14.9.2022.

Puheenjohtaja  totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.