Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.18.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.