Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Kuula ja Jouko Lampela. Seuraavina vuorossa ovat Sanna Luoma ja Markus Lohi.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 26.9.2022.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Kuula ja Heikki Luiro.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.