Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Talousarvio 2022 osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 ja talousarvion muuttaminen

ROIDno-2021-4041

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 3.11.2021 § 431 esittää valtuustolle, että talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023-2025 hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti talousarvion esittelypuheenvuoron.

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:

 • Riku Tapio (Kesk.)
 • Petteri Pohja (Kok.)
 • Sara Seppänen (PS)
 • Maija Pirttijärvi (SDP)
 • Henri Ramberg (Vas.)
 • Miikka Keränen (Vihreät)
 • Riitta-Maija Hokkanen (KD)

 

Vaikuttamistoimielinten puheenvuoron käyttivät vanhusneuvoston edustaja Raili Kerola ja vammaisneuvoston edustaja Minna Muukkonen.

Valtuusto kävi talousarviosta ja taloussuunnitelmasta yleiskeskustelun.

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s. 15 kohdan 2.5 Ympäristötekijät kohdan Rovaniemen kaupungin hiilitase otsikko ja ensimmäinen kappale korvataan seuraavalla tekstillä: 
“Rovaniemen kaupungin hiilitase ja ilmastotyö Suomen hiilineutraaliustavoite saavutetaan nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja. Rovaniemellä on paljon annettavaa molempiin. Päästövähennystoimien vauhdittamiseksi liitymme HINKU-verkostoon ja määritämme tavoitteet ja toimenpiteet verkoston parhaiden käytäntöjen mukaan. Rovaniemen kaupungin hiilitase arvioitiin ensimmäisen kerran keväällä 2019 valmistuneessa selvityksessä. Selvityksessä kartoitettiin Rovaniemen hiilinielut ja – varastot sekä hiilidioksidipäästöt. Rovaniemen kaupungin kasvihuonekaasutaseen mukaan kaupungin hiilinielut ovat noin kolme kertaa suuremmat kuin kasvihuonekaasupäästöt. Rovaniemi hyödyntää tätä laskentaa muun muassa kaupungin maankäyttö- ja yhdyskuntasuunnittelussa, jolla voidaan vaikuttaa hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 JAA -ääntä ja 16 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.
 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon kannattamana, että lisätään s. 30 Palvelussuhde-otsikon alle uusi pallukka ja seuraava virke:“Selvitetään kevään 2022 aikana kertapalkitsemisluontoisen sitoutumislisän käyttöönoton edellytykset. Selvityksen tulokset tuodaan valtuustoon kesäkuun aikana ja mahdollinen sitoutumislisän käyttöön otosta päätetään myöhemmin.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA -ääntä ja 17 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Sonja Sinisalon, Ella Keski-Panulan, Mikkel Näkkäläjärven, Vesa Puurosen, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s. 38 kohtaan 4.2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS lisätään “rakennusalan osaamisen…” jälkeen uusi pallura: Rovaniemi päivittää liputusohjettaan ja ryhtyy liputtamaan sateenkaarilipulla pride-päivänä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA -ääntä ja 22 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.
Merkittiin pöytäkirjaan valtuutettu Harri Rapon ilmoitus, jonka mukaan hänen äänensä kirjautui järjestelmään virheellisesti ja että hänen oikea vastauksensa äänestyksessä oli EI.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan, Mikkel Näkkäläjärven, Vesa Puurosen kannattamana, että s. 38 samaan kohtaan toinen uusi pallura: Rovaniemen kaupunki selvittää kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen lisäämistä vuonna 2022.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 36 JAA -ääntä ja 15 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Juhani Juuruspolvi esitti Petteri Pohjan, Päivi Alaojan kannattamana, että konsernihallinnon henkilöstösuunnitelmaan (s. 30)  lisätään kaksi virkaa konsernihallinnon erityisasiantuntijoille ja henkilöstökuluihin vastaava määräraha 150.000 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Juuruspolven esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA -ääntä ja 10 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Juha-Pekka Mikkola esitti Sara Seppäsen, Tuomas Koskiniemen kannattamana, että s. 39  4.2 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA JA TALOUS  Rovaniemen kaupunki ei vastaanota kiintiöpakolaisia vuonna 2022 ollenkaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Mikkolan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA -ääntä ja 10 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Eemeli Kajulan, Henri Rambergin, Ella Keski-Panulan kannattamana, että s. 41 korvataan väliotsikon viimeinen kappale ”Perhe-ja sosiaalipalvelut viimeinen kappale ”tehostetaan kotouttamispalveluja…”seuraavalla tavalla:
”Kotoutumisen tuessa kehitetään kotouttamislain mukaisia palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Täsmennetään eri toimijoiden välistä työnjakoa ja koordinointia maahanmuuttajien palvelutarpeisiin vastaamisessa. Kotoutuminen on kaksisuuntainen prosessi, joka koskee niin uusia kuin pitkään Rovaniemellä asuneita kaupunkilaisia.  Hyvin onnistunut kotoutuminen tuo turvallisuuden tunnetta kaikille. Kaupunki edistää kaksisuuntaista kotoutumista ja luonnollisten kohtaamismahdollisuuksien luomista ja parantaa  osallisuutta ja vuorovaikutusta.”
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA -ääntä ja 17 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Merkittiin pöytäkirjaan teknisenä korjauksena, että s. 41 Muutos sivulle 41, oikean puoleinen palsta kolmannen kappaleen viimeinen lause muuteaan muotoon " Varmistetaan, että työhön tukevissa palveluissa on riittävä sosiaalityön tuki ja resurssit."

 

Henri Ramberg esitti Eemeli Kajulan, Sonja Sinisalon kannattamana, että lisätään lihavoidut kohdat s. 42 virkkeeseen: “Selvitetään 31.03.2022 mennessä terveyskeskustasoisten akuutti- ja infektiosairaanhoidon paikkojen lisäämistä viiteen päivystyspaikkaan per vuorokausi”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA -ääntä ja 34 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Petteri Pohjan, Mikkel Näkkäläjärven, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s.43 Lisätään ”koulutuspalvelut” väliotsikon alla olevan kappaleen viimeiseksi virkkeeksi:“Saamen kielen opetuksen jatkuvuus turvataan kasvaneen oppilasmäärän sekä laadukkaan ja yhdenvertaisen opetuksen takaamiseksi osana muuta kouluissa tapahtuvaa opetusta.”

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Petteri Pohjan, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s. 43 Esitetään lisäystä kohtaan Koulutuspalvelut, Palveluiden järjestämisen painopisteet ovat: “Palvelualueiden- ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän välisen yhteistyön kehittäminen” 

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon, Tiina Outilan kannattamana, että s.43 lisätään otsikon “Pedagogisen kehittämisen painopisteet ja ydintavoitteet”  alla olevan virkkeen  "Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä varmistamalla oppilashuollon riittävät resurssit ja varhainen reagointi" jälkeen teksti: “Pyritään turvaamaan oppilashuollon riittävät resurssit. Tavoitteena yksi kuraattori 670:tä oppilasta kohti ja yksi psykologi 780:tä oppilasta kohti.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 21 JAA -ääntä ja 30 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että Rambergin esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s.43 lisätään otsikon Koulutuspalvelut alle viimeiseksi virkkeeksi: ”Maahanmuuttajien kotouttaminen ja koulutus ovat konkreettisia lasten ja nuorten ja sitä kautta myös perheiden hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä Rovaniemellä.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 41 JAA -ääntä ja yhdeksän (9) EI -ääntä ja yksi (1) äänesti tyhjää
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi

 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Petteri Pohjan, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s.44 täsmennys “materiaalihankintoihin sivistyslautakunnalle osoitetaan 200 000 € määräraha oppimateriaalikustannuksiin esi- ja perusopetukseen.”

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon kannattamana, että s.44 lisätään viimeisen tekstikappaleen perään: “Valtuusto esittää sivistyslautakunnalle 200.000 euron määrärahan tuen tarpeessa olevien oppilaiden palveluiden kehittämiseksi.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 37 JAA -ääntä ja 14 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s.45 lisätään työllisyyspalvelut osioon ensimmäisen kappaleen jälkeen: Rovaniemi tarjoaa vammaisille ja muille osatyökykyisille joustavia tapoja toimia työelämässä. Rovaniemellä tarjotaan laadukasta ja yhdenvertaista kotoutumiskoulutusta Suomeen muuttaneille sekä mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen työelämään ja oppia suomen kieltä. Maahanmuuttajien työllistymistä ja työhön perehtymistä tuetaan yritysyhteistyöllä sekä edistämällä erityisesti naisten pääsyä työmarkkinoille. Rovaniemi edistää maahanmuuttajien työllistymistä eri tehtäviin, edistää työelämän tasa-arvoisuutta ja avointa työilmapiiriä sekä lisää anonyymiä rekrytointia.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 JAA -ääntä ja 16 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Henri Ramberg poistui esiteellisenä seuraavan äänestyksen ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta). Varavaltuutettu Jonna Parviainen osallistui kokoukseen tämän kohdan käsittelyn ajan etäyhteydellä.

Juha-Pekka Mikkola esitti Sara Seppäsen, Tuomas Koskiniemen kannattamana, että s. 45 kohtaan 4.5 ELINVOIMALAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS lisätään teksti: Solmitaan House of Laplandin kanssa palvelusopimus vuodelle 2022, jotta toiminnan jatkuvuus turvataan ja mahdollistetaan siirtymäaika Lapin Liitolle. Budjetissa on jo varattu raha 110.000 e.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Mikkolan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA -ääntä ja 17 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Riku Tapio esitti ryhmien yhteisenä esityksenä Petteri Pohjan, Maria-Riitta Mällisen kannattamana, että s.  45: elinvoimalautakunnan tavoitteisiin lisäysesitys: “Panostetaan luontomatkailun kehittämistyöhön”- jälkeen lisätään: “Rovaniemen elinvoimapalvelut käynnistää selvitystyön eri tapahtumien hyödyntämisestä kaupungin elinvoiman lisäämisen mahdollisuutena. Isot tapahtumat tuovat kaupunkiin imagohyötyä, välillistä tuloa ja sosiaalista hyvinvointia.”

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s. 47 lause "Lisätään kotimaisen kasvisruoan käyttöä." korjataan muotoon: "Lisätään kotimaisen kasvisruoan osuutta ja kotimaisten kasviproteiinien käyttöä"

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat  Keräsen  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 38 JAA -ääntä ja 13 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Sonja Sinisalo esitti Henri Rambergin kannattamana , että sivun 48 lause “Selvitetetään ulkomaisen soijan ja kalojen käytöstä luopuminen ja niiden korvaaminen kotimaisilla vaihtoehdoilla” korvataan seuraavalla: “Selvitetään ulkomaisen ruoan käytön vähentämistä ja näiden korvaamista kotimaisilla vaihtoehdoilla, kuten esimerkiksi tonnikalan korvaamista kotimaisilla järvikaloilla, soijan korvaamista kotimaisilla palko- ja viljakasveilla sekä riisin korvaamista ohralla ja kauralla.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Sinisalon  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA -ääntä ja 12 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon kannattamana, että lisätään s. 49 otsikon “Kaupunkistrategiasta johdetut keskeiset toimenpiteet ja muutokset talousarviovuonna 2022” alle kohta: “Parannetaan ympäristönsuojelua ja lisätään ympäristön tarkastukseen resursseja 80.000 euron määrärahalla”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 42 JAA -ääntä ja yhdeksän (9) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Henri Ramberg esitti Sonja Sinisalon kannattamana, että lisätään sivulle 55 virkkeen “Investointien tulee ensisijaisesti palvella julkisten palveluiden tuotantoa, asumisen, liikkumisen ja elinkeinojen tarpeita sekä edistää tasapainoisen talouden kehitystä.” Jälkeen virke: “Kaikissa investoinneissa arvioidaan ja huomioidaan niiden ilmastovaikutukset.”

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Rambergin  esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA -ääntä ja 12 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Petteri Pohja esitti Päivi Alaojan, Mikkel Näkkäläjärven kannattamana, että s. 58 6.3. kappale Katuverkoston uudishankkeet Vuonna 2022 toteutetaan Ruokasenkadun sillan rakentaminen. Samalla tehdään toimeenpanosuunnitelma vanhan asemarakennuksen ja sen ympäristön kunnostamisesta ja että lisätään 1,6 milj. s. 58 taulukkoon ja tehdään muut tekniset tarkistukset tekstiin ja että poistetaan lause “Ruokasenkadun sillan uudelleen arviointi osana laajempaa suunnitelmaa (nelostien kattaminen) talousuunnitelmakaudella ja lisätään 0,4 mij. s. 58 taulukkoon Vanhan asemarakennuksen kunnostuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Pohjan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 JAA -ääntä ja 24 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Miikka Keränen esitti Ella Keski-Panulan kannattamana, että s. 58 Lisäys "Ruokasenkadun sillan uudelleen arviointi osana laajempaa suunnitelmaa (nelostien kattaminen) taloussuunnitelmakaudella."  jälkeen: Suunnitelmasta tehdään laajat vaikutusarviot.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettin 40 JAA -ääntä ja yhdeksän (9) EI -ääntä ja kaksi (2) äänesti tyhjää.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Petteri Pohja esitti Päivi Alaojan kannattamana, että s. 60 Kiinteistö Oy Lappi Areena Lisätään kappale Kaupungin uusi uimahalli, Aloitetaan uuden uimahallin rakentaminen 2022 kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen mukaisesti. Lisätään uimahallin määrärahat s. 60 taulukkoon ja tehdään tekstiin muut tekniset tarkistukset  ja poistetaan kappale “Ounasvaaran uimahalli” kokonaan.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginhallituksen esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Pohjan esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 39 JAA -ääntä ja 12 EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut tältä osin kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Muilta osin kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-25 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on liitteenä.

 

Jukka Aula saapui klo 9.23. Maria-Riitta Mällinen poistui klo 9.46 ja Timo Lappalainen saapui klo 9.46. Markus Lohi poistui klo 9.56 ja Seija Karvo saapui klo 9.56. Terhi Heikkilä saapui klo 10.12 ja Timo Lappalainen poistui klo 10.12. Maria-Riitta Mällinen saapui klo 11.00 ja Katariina Henttonen poistui klo 11.00.

Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 11.33 - 12.30.

Hannu Ovaskainen poistui klo 11.33, Raili Kerola poistui klo 11.33 ja Raija Kivilahti saapui klo 11.40. Tiina Outila saapui klo 12.49 ja Mari Ikonen poistui klo 12.49. Nafisa Yeasmin poistui klo 12.56 ja Tanja Sotaniemi saapui klo 12.56. Tuomas Koskiniemi saapui klo 13.08.

Kaupunginvaltuusto piti tauon klo 14.23-14.45

Hannu Ovaskainen saapui klo 14.45.

Äänestystulokset

 • Kyllä 35 kpl 69%

  Heikki Luiro, Juha-Pekka Mikkola, Elina Kuula, Kaisu Huhtalo, Harri Rapo, Riku Tapio, Päivi Alaoja, Sara Seppänen, Johanna Ojala-Niemelä, Reijo Jylhä, Petteri Pohja, Susanna Junttila, Pertti Lakkala, Heikki Autto, Juhani Juuruspolvi, Timo Tolonen, Riitta-Maija Hokkanen, Jukka Aula, Reetta Mustonen, Petri Keihäskoski, Raija Kerätär, Matti Pöykkö, Jani Ylipahkala, Petri Jaatinen, Matti Henttunen, Tanja Sotaniemi, Heidi Alariesto, Hannu Ovaskainen, Tuomas Koskiniemi, Jouko Lampela, Petri Perttunen, Elina Korteniemi, Jaakko Raivio, Seija Karvo, Kimmo Niukkanen

 • Ei 16 kpl 31%

  Eemeli Kajula, Miikka Keränen, Henri Ramberg, Vesa Puuronen, Mikkel Näkkäläjärvi, Elina Holm, Tiina Outila, Ella Keski-Panula, Maija Pirttijärvi, Sonja Sinisalo, Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Maija Haase, Maria-Riitta Mällinen, Terhi Heikkilä, Aarne Jänkälä

 • Kyllä 34 kpl 67%

  Riku Tapio, Harri Rapo, Juhani Juuruspolvi, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Elina Kuula, Matti Pöykkö, Petri Jaatinen, Elina Korteniemi, Reetta Mustonen, Hannu Ovaskainen, Susanna Junttila, Seija Karvo, Sara Seppänen, Päivi Alaoja, Raija Kerätär, Heikki Luiro, Timo Tolonen, Jani Ylipahkala, Petteri Pohja, Pertti Lakkala, Jukka Aula, Petri Keihäskoski, Heikki Autto, Jaakko Raivio, Riitta-Maija Hokkanen, Tuomas Koskiniemi, Aarne Jänkälä, Tanja Sotaniemi, Juha-Pekka Mikkola, Jouko Lampela, Reijo Jylhä, Petri Perttunen, Matti Henttunen

 • Ei 17 kpl 33%

  Johanna Ojala-Niemelä, Miikka Keränen, Terhi Heikkilä, Eemeli Kajula, Maria-Riitta Mällinen, Ella Keski-Panula, Kimmo Niukkanen, Henri Ramberg, Mikkel Näkkäläjärvi, Vesa Puuronen, Tiina Outila, Maija Pirttijärvi, Elina Holm, Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Sonja Sinisalo, Maija Haase

 • Kyllä 29 kpl 57%

  Juhani Juuruspolvi, Riku Tapio, Hannu Ovaskainen, Heikki Luiro, Sara Seppänen, Päivi Alaoja, Elina Korteniemi, Raija Kerätär, Jaakko Raivio, Jukka Aula, Pertti Lakkala, Seija Karvo, Matti Pöykkö, Timo Tolonen, Kaisu Huhtalo, Matti Henttunen, Petteri Pohja, Riitta-Maija Hokkanen, Aarne Jänkälä, Tuomas Koskiniemi, Petri Perttunen, Juha-Pekka Mikkola, Susanna Junttila, Jouko Lampela, Petri Keihäskoski, Reijo Jylhä, Heikki Autto, Heidi Alariesto, Jani Ylipahkala

 • Ei 22 kpl 43%

  Johanna Ojala-Niemelä, Mikkel Näkkäläjärvi, Maria-Riitta Mällinen, Terhi Heikkilä, Eemeli Kajula, Miikka Keränen, Harri Rapo, Henri Ramberg, Kimmo Niukkanen, Matti Huutola, Elina Kuula, Tiina Outila, Maija Pirttijärvi, Elina Holm, Ella Keski-Panula, Maija Haase, Tarja Suopajärvi, Sonja Sinisalo, Vesa Puuronen, Reetta Mustonen, Tanja Sotaniemi, Petri Jaatinen

 • Kyllä 36 kpl 71%

  Tanja Sotaniemi, Juhani Juuruspolvi, Pertti Lakkala, Seija Karvo, Reetta Mustonen, Petri Jaatinen, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Riku Tapio, Kimmo Niukkanen, Jaakko Raivio, Elina Kuula, Raija Kerätär, Elina Korteniemi, Tuomas Koskiniemi, Heikki Luiro, Petri Perttunen, Sara Seppänen, Juha-Pekka Mikkola, Jani Ylipahkala, Päivi Alaoja, Petri Keihäskoski, Timo Tolonen, Susanna Junttila, Heikki Autto, Jukka Aula, Matti Henttunen, Matti Pöykkö, Jouko Lampela, Aarne Jänkälä, Petteri Pohja, Hannu Ovaskainen, Reijo Jylhä, Harri Rapo, Riitta-Maija Hokkanen, Johanna Ojala-Niemelä

 • Ei 15 kpl 29%

  Henri Ramberg, Miikka Keränen, Maria-Riitta Mällinen, Matti Huutola, Elina Holm, Maija Haase, Sonja Sinisalo, Ella Keski-Panula, Maija Pirttijärvi, Tarja Suopajärvi, Tiina Outila, Mikkel Näkkäläjärvi, Terhi Heikkilä, Vesa Puuronen, Eemeli Kajula

 • Kyllä 41 kpl 80%

  Matti Huutola, Henri Ramberg, Susanna Junttila, Kimmo Niukkanen, Eemeli Kajula, Terhi Heikkilä, Johanna Ojala-Niemelä, Seija Karvo, Elina Korteniemi, Riku Tapio, Kaisu Huhtalo, Harri Rapo, Heikki Luiro, Juha-Pekka Mikkola, Sonja Sinisalo, Maija Pirttijärvi, Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Riitta-Maija Hokkanen, Tiina Outila, Timo Tolonen, Miikka Keränen, Matti Pöykkö, Tarja Suopajärvi, Raija Kerätär, Jukka Aula, Pertti Lakkala, Jouko Lampela, Tuomas Koskiniemi, Maria-Riitta Mällinen, Sara Seppänen, Aarne Jänkälä, Jaakko Raivio, Jani Ylipahkala, Heidi Alariesto, Matti Henttunen, Elina Holm, Maija Haase, Hannu Ovaskainen, Mikkel Näkkäläjärvi, Petri Perttunen

 • Ei 10 kpl 20%

  Petteri Pohja, Juhani Juuruspolvi, Päivi Alaoja, Reijo Jylhä, Petri Jaatinen, Reetta Mustonen, Elina Kuula, Tanja Sotaniemi, Heikki Autto, Petri Keihäskoski

 • Kyllä 41 kpl 80%

  Mikkel Näkkäläjärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Harri Rapo, Kimmo Niukkanen, Susanna Junttila, Vesa Puuronen, Eemeli Kajula, Riku Tapio, Terhi Heikkilä, Elina Kuula, Reetta Mustonen, Tiina Outila, Petri Jaatinen, Matti Huutola, Seija Karvo, Heidi Alariesto, Reijo Jylhä, Pertti Lakkala, Miikka Keränen, Kaisu Huhtalo, Petteri Pohja, Elina Holm, Riitta-Maija Hokkanen, Maria-Riitta Mällinen, Juhani Juuruspolvi, Jukka Aula, Heikki Luiro, Aarne Jänkälä, Matti Pöykkö, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Maija Pirttijärvi, Raija Kerätär, Ella Keski-Panula, Petri Keihäskoski, Tanja Sotaniemi, Elina Korteniemi, Heikki Autto, Päivi Alaoja, Henri Ramberg, Sonja Sinisalo

 • Ei 10 kpl 20%

  Juha-Pekka Mikkola, Tuomas Koskiniemi, Jaakko Raivio, Matti Henttunen, Petri Perttunen, Jouko Lampela, Timo Tolonen, Hannu Ovaskainen, Sara Seppänen, Jani Ylipahkala

 • Kyllä 34 kpl 67%

  Susanna Junttila, Kimmo Niukkanen, Heidi Alariesto, Riku Tapio, Kaisu Huhtalo, Seija Karvo, Elina Kuula, Matti Pöykkö, Jukka Aula, Petri Jaatinen, Juha-Pekka Mikkola, Heikki Luiro, Päivi Alaoja, Tuomas Koskiniemi, Heikki Autto, Reetta Mustonen, Petteri Pohja, Petri Keihäskoski, Sara Seppänen, Raija Kerätär, Juhani Juuruspolvi, Petri Perttunen, Reijo Jylhä, Tanja Sotaniemi, Elina Korteniemi, Jani Ylipahkala, Riitta-Maija Hokkanen, Jouko Lampela, Timo Tolonen, Pertti Lakkala, Matti Henttunen, Aarne Jänkälä, Hannu Ovaskainen, Jaakko Raivio

 • Ei 17 kpl 33%

  Johanna Ojala-Niemelä, Harri Rapo, Tiina Outila, Eemeli Kajula, Mikkel Näkkäläjärvi, Terhi Heikkilä, Vesa Puuronen, Matti Huutola, Elina Holm, Maria-Riitta Mällinen, Ella Keski-Panula, Tarja Suopajärvi, Maija Pirttijärvi, Miikka Keränen, Maija Haase, Sonja Sinisalo, Henri Ramberg

 • Kyllä 17 kpl 33%

  Susanna Junttila, Riku Tapio, Heikki Autto, Jaakko Raivio, Jukka Aula, Seija Karvo, Raija Kerätär, Pertti Lakkala, Elina Korteniemi, Heikki Luiro, Jouko Lampela, Riitta-Maija Hokkanen, Matti Pöykkö, Kaisu Huhtalo, Aarne Jänkälä, Heidi Alariesto, Hannu Ovaskainen

 • Ei 34 kpl 67%

  Kimmo Niukkanen, Harri Rapo, Tiina Outila, Eemeli Kajula, Ella Keski-Panula, Petri Jaatinen, Juhani Juuruspolvi, Maria-Riitta Mällinen, Tuomas Koskiniemi, Tanja Sotaniemi, Juha-Pekka Mikkola, Vesa Puuronen, Reetta Mustonen, Matti Huutola, Henri Ramberg, Petri Keihäskoski, Tarja Suopajärvi, Terhi Heikkilä, Maija Pirttijärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Timo Tolonen, Sonja Sinisalo, Reijo Jylhä, Petri Perttunen, Sara Seppänen, Elina Kuula, Elina Holm, Petteri Pohja, Jani Ylipahkala, Mikkel Näkkäläjärvi, Matti Henttunen, Maija Haase, Miikka Keränen, Päivi Alaoja

 • Kyllä 21 kpl 41%

  Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Tuomas Koskiniemi, Seija Karvo, Kimmo Niukkanen, Jaakko Raivio, Riku Tapio, Matti Pöykkö, Raija Kerätär, Jukka Aula, Timo Tolonen, Aarne Jänkälä, Pertti Lakkala, Jani Ylipahkala, Heikki Autto, Elina Korteniemi, Juha-Pekka Mikkola, Petri Perttunen, Susanna Junttila, Hannu Ovaskainen, Sara Seppänen

 • Ei 30 kpl 59%

  Vesa Puuronen, Johanna Ojala-Niemelä, Ella Keski-Panula, Matti Huutola, Elina Holm, Petri Jaatinen, Maria-Riitta Mällinen, Maija Haase, Juhani Juuruspolvi, Petri Keihäskoski, Jouko Lampela, Maija Pirttijärvi, Tarja Suopajärvi, Eemeli Kajula, Terhi Heikkilä, Heikki Luiro, Tanja Sotaniemi, Reetta Mustonen, Mikkel Näkkäläjärvi, Petteri Pohja, Sonja Sinisalo, Elina Kuula, Henri Ramberg, Harri Rapo, Päivi Alaoja, Tiina Outila, Reijo Jylhä, Riitta-Maija Hokkanen, Matti Henttunen, Miikka Keränen

 • Kyllä 41 kpl 80%

  Eemeli Kajula, Susanna Junttila, Kimmo Niukkanen, Kaisu Huhtalo, Seija Karvo, Riku Tapio, Elina Korteniemi, Sara Seppänen, Tuomas Koskiniemi, Reetta Mustonen, Heidi Alariesto, Riitta-Maija Hokkanen, Petteri Pohja, Maija Pirttijärvi, Tiina Outila, Juhani Juuruspolvi, Matti Pöykkö, Juha-Pekka Mikkola, Heikki Autto, Heikki Luiro, Jukka Aula, Raija Kerätär, Elina Kuula, Pertti Lakkala, Jani Ylipahkala, Matti Huutola, Reijo Jylhä, Timo Tolonen, Petri Keihäskoski, Hannu Ovaskainen, Päivi Alaoja, Aarne Jänkälä, Jaakko Raivio, Jouko Lampela, Tanja Sotaniemi, Petri Perttunen, Matti Henttunen, Johanna Ojala-Niemelä, Petri Jaatinen, Harri Rapo, Terhi Heikkilä

 • Ei 9 kpl 18%

  Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Maija Haase, Tarja Suopajärvi, Miikka Keränen, Mikkel Näkkäläjärvi, Elina Holm, Sonja Sinisalo, Maria-Riitta Mällinen

 • Tyhjä 1 kpl 2%

  Henri Ramberg

 • Kyllä 37 kpl 73%

  Johanna Ojala-Niemelä, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Raija Kerätär, Heikki Autto, Tuomas Koskiniemi, Riku Tapio, Kimmo Niukkanen, Juha-Pekka Mikkola, Päivi Alaoja, Sara Seppänen, Seija Karvo, Elina Kuula, Susanna Junttila, Pertti Lakkala, Petri Jaatinen, Jukka Aula, Reijo Jylhä, Tanja Sotaniemi, Riitta-Maija Hokkanen, Jani Ylipahkala, Heikki Luiro, Maija Pirttijärvi, Petteri Pohja, Timo Tolonen, Juhani Juuruspolvi, Aarne Jänkälä, Harri Rapo, Jouko Lampela, Reetta Mustonen, Petri Perttunen, Matti Pöykkö, Jaakko Raivio, Eemeli Kajula, Hannu Ovaskainen, Mikkel Näkkäläjärvi, Elina Korteniemi

 • Ei 14 kpl 27%

  Maria-Riitta Mällinen, Matti Huutola, Vesa Puuronen, Tiina Outila, Ella Keski-Panula, Matti Henttunen, Henri Ramberg, Tarja Suopajärvi, Petri Keihäskoski, Sonja Sinisalo, Elina Holm, Terhi Heikkilä, Maija Haase, Miikka Keränen

 • Kyllä 35 kpl 69%

  Kimmo Niukkanen, Kaisu Huhtalo, Juha-Pekka Mikkola, Sara Seppänen, Hannu Ovaskainen, Susanna Junttila, Riku Tapio, Päivi Alaoja, Matti Henttunen, Seija Karvo, Petri Jaatinen, Tanja Sotaniemi, Raija Kerätär, Heikki Autto, Heikki Luiro, Jaakko Raivio, Timo Tolonen, Riitta-Maija Hokkanen, Tuomas Koskiniemi, Juhani Juuruspolvi, Matti Pöykkö, Heidi Alariesto, Reijo Jylhä, Aarne Jänkälä, Jukka Aula, Pertti Lakkala, Elina Kuula, Petri Keihäskoski, Petteri Pohja, Jouko Lampela, Petri Perttunen, Reetta Mustonen, Elina Korteniemi, Eemeli Kajula, Jani Ylipahkala

 • Ei 16 kpl 31%

  Maria-Riitta Mällinen, Ella Keski-Panula, Mikkel Näkkäläjärvi, Elina Holm, Sonja Sinisalo, Vesa Puuronen, Maija Haase, Miikka Keränen, Tarja Suopajärvi, Maija Pirttijärvi, Johanna Ojala-Niemelä, Tiina Outila, Terhi Heikkilä, Matti Huutola, Harri Rapo, Henri Ramberg

 • Kyllä 34 kpl 67%

  Kaisu Huhtalo, Kimmo Niukkanen, Johanna Ojala-Niemelä, Terhi Heikkilä, Juhani Juuruspolvi, Riku Tapio, Matti Henttunen, Harri Rapo, Maija Pirttijärvi, Eemeli Kajula, Heikki Autto, Maria-Riitta Mällinen, Reijo Jylhä, Raija Kerätär, Elina Kuula, Petri Jaatinen, Heikki Luiro, Elina Korteniemi, Petteri Pohja, Jukka Aula, Heidi Alariesto, Reetta Mustonen, Petri Keihäskoski, Päivi Alaoja, Tanja Sotaniemi, Seija Karvo, Elina Holm, Hannu Ovaskainen, Mikkel Näkkäläjärvi, Matti Pöykkö, Susanna Junttila, Aarne Jänkälä, Pertti Lakkala, Riitta-Maija Hokkanen

 • Ei 17 kpl 33%

  Tuomas Koskiniemi, Matti Huutola, Ella Keski-Panula, Miikka Keränen, Sara Seppänen, Tiina Outila, Jani Ylipahkala, Sonja Sinisalo, Petri Perttunen, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Juha-Pekka Mikkola, Jaakko Raivio, Jonna Parviainen, Jouko Lampela, Timo Tolonen, Vesa Puuronen

 • Kyllä 38 kpl 75%

  Johanna Ojala-Niemelä, Juhani Juuruspolvi, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Seija Karvo, Elina Korteniemi, Heikki Autto, Jani Ylipahkala, Elina Kuula, Juha-Pekka Mikkola, Terhi Heikkilä, Riku Tapio, Matti Pöykkö, Riitta-Maija Hokkanen, Heikki Luiro, Petri Keihäskoski, Petri Perttunen, Pertti Lakkala, Päivi Alaoja, Reetta Mustonen, Sara Seppänen, Petri Jaatinen, Eemeli Kajula, Tanja Sotaniemi, Raija Kerätär, Jukka Aula, Timo Tolonen, Tuomas Koskiniemi, Petteri Pohja, Jaakko Raivio, Reijo Jylhä, Matti Henttunen, Susanna Junttila, Harri Rapo, Aarne Jänkälä, Hannu Ovaskainen, Maria-Riitta Mällinen, Jouko Lampela

 • Ei 13 kpl 25%

  Mikkel Näkkäläjärvi, Kimmo Niukkanen, Maija Haase, Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Elina Holm, Tiina Outila, Miikka Keränen, Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Maija Pirttijärvi, Henri Ramberg, Sonja Sinisalo

 • Kyllä 39 kpl 76%

  Johanna Ojala-Niemelä, Juha-Pekka Mikkola, Susanna Junttila, Tuomas Koskiniemi, Sara Seppänen, Juhani Juuruspolvi, Kimmo Niukkanen, Kaisu Huhtalo, Matti Pöykkö, Seija Karvo, Tanja Sotaniemi, Heidi Alariesto, Reijo Jylhä, Eemeli Kajula, Petri Jaatinen, Raija Kerätär, Heikki Autto, Riitta-Maija Hokkanen, Maria-Riitta Mällinen, Jukka Aula, Riku Tapio, Petri Keihäskoski, Maija Pirttijärvi, Elina Kuula, Harri Rapo, Jani Ylipahkala, Reetta Mustonen, Pertti Lakkala, Elina Korteniemi, Päivi Alaoja, Heikki Luiro, Aarne Jänkälä, Mikkel Näkkäläjärvi, Matti Henttunen, Timo Tolonen, Jaakko Raivio, Petteri Pohja, Petri Perttunen, Hannu Ovaskainen

 • Ei 12 kpl 24%

  Vesa Puuronen, Ella Keski-Panula, Henri Ramberg, Maija Haase, Sonja Sinisalo, Tarja Suopajärvi, Matti Huutola, Elina Holm, Miikka Keränen, Tiina Outila, Jouko Lampela, Terhi Heikkilä

 • Kyllä 42 kpl 82%

  Eemeli Kajula, Heidi Alariesto, Johanna Ojala-Niemelä, Kimmo Niukkanen, Terhi Heikkilä, Tanja Sotaniemi, Hannu Ovaskainen, Elina Korteniemi, Petri Jaatinen, Juhani Juuruspolvi, Susanna Junttila, Elina Kuula, Heikki Autto, Seija Karvo, Jani Ylipahkala, Riku Tapio, Riitta-Maija Hokkanen, Tuomas Koskiniemi, Reijo Jylhä, Kaisu Huhtalo, Jukka Aula, Raija Kerätär, Maija Pirttijärvi, Päivi Alaoja, Petri Keihäskoski, Reetta Mustonen, Petteri Pohja, Maria-Riitta Mällinen, Sara Seppänen, Juha-Pekka Mikkola, Matti Henttunen, Timo Tolonen, Matti Pöykkö, Heikki Luiro, Jaakko Raivio, Harri Rapo, Mikkel Näkkäläjärvi, Petri Perttunen, Aarne Jänkälä, Jouko Lampela, Elina Holm, Pertti Lakkala

 • Ei 9 kpl 18%

  Henri Ramberg, Tiina Outila, Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Matti Huutola, Tarja Suopajärvi, Sonja Sinisalo, Miikka Keränen, Maija Haase

 • Kyllä 39 kpl 76%

  Kaisu Huhtalo, Seija Karvo, Kimmo Niukkanen, Riku Tapio, Tuomas Koskiniemi, Aarne Jänkälä, Reetta Mustonen, Heikki Luiro, Terhi Heikkilä, Juha-Pekka Mikkola, Johanna Ojala-Niemelä, Elina Korteniemi, Petri Jaatinen, Jukka Aula, Elina Kuula, Maija Pirttijärvi, Raija Kerätär, Susanna Junttila, Heidi Alariesto, Jani Ylipahkala, Riitta-Maija Hokkanen, Heikki Autto, Petteri Pohja, Petri Perttunen, Timo Tolonen, Juhani Juuruspolvi, Petri Keihäskoski, Pertti Lakkala, Päivi Alaoja, Reijo Jylhä, Jouko Lampela, Matti Henttunen, Hannu Ovaskainen, Harri Rapo, Tanja Sotaniemi, Sara Seppänen, Eemeli Kajula, Jaakko Raivio, Mikkel Näkkäläjärvi

 • Ei 12 kpl 24%

  Matti Pöykkö, Matti Huutola, Ella Keski-Panula, Tarja Suopajärvi, Henri Ramberg, Sonja Sinisalo, Maija Haase, Maria-Riitta Mällinen, Miikka Keränen, Elina Holm, Tiina Outila, Vesa Puuronen

 • Kyllä 27 kpl 53%

  Johanna Ojala-Niemelä, Kimmo Niukkanen, Eemeli Kajula, Riku Tapio, Elina Korteniemi, Maria-Riitta Mällinen, Seija Karvo, Kaisu Huhtalo, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Sara Seppänen, Vesa Puuronen, Henri Ramberg, Riitta-Maija Hokkanen, Pertti Lakkala, Terhi Heikkilä, Ella Keski-Panula, Elina Holm, Sonja Sinisalo, Raija Kerätär, Jukka Aula, Miikka Keränen, Hannu Ovaskainen, Tuomas Koskiniemi, Heidi Alariesto, Susanna Junttila, Matti Pöykkö

 • Ei 24 kpl 47%

  Juhani Juuruspolvi, Mikkel Näkkäläjärvi, Reijo Jylhä, Maija Pirttijärvi, Harri Rapo, Matti Huutola, Timo Tolonen, Petri Jaatinen, Elina Kuula, Jaakko Raivio, Juha-Pekka Mikkola, Tanja Sotaniemi, Heikki Luiro, Heikki Autto, Petteri Pohja, Jouko Lampela, Päivi Alaoja, Tiina Outila, Jani Ylipahkala, Petri Keihäskoski, Reetta Mustonen, Aarne Jänkälä, Matti Henttunen, Petri Perttunen

 • Kyllä 40 kpl 78%

  Tuomas Koskiniemi, Seija Karvo, Eemeli Kajula, Juhani Juuruspolvi, Kimmo Niukkanen, Heidi Alariesto, Juha-Pekka Mikkola, Kaisu Huhtalo, Matti Huutola, Jukka Aula, Reijo Jylhä, Raija Kerätär, Riku Tapio, Elina Korteniemi, Petri Jaatinen, Jani Ylipahkala, Riitta-Maija Hokkanen, Pertti Lakkala, Petteri Pohja, Maija Pirttijärvi, Petri Perttunen, Päivi Alaoja, Heikki Luiro, Johanna Ojala-Niemelä, Matti Pöykkö, Elina Kuula, Sara Seppänen, Harri Rapo, Matti Henttunen, Jouko Lampela, Timo Tolonen, Susanna Junttila, Terhi Heikkilä, Reetta Mustonen, Petri Keihäskoski, Tanja Sotaniemi, Tiina Outila, Hannu Ovaskainen, Jaakko Raivio, Elina Holm

 • Ei 9 kpl 18%

  Ella Keski-Panula, Vesa Puuronen, Miikka Keränen, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Maria-Riitta Mällinen, Mikkel Näkkäläjärvi, Aarne Jänkälä, Sonja Sinisalo

 • Tyhjä 2 kpl 4%

  Heikki Autto, Henri Ramberg

 • Kyllä 39 kpl 76%

  Eemeli Kajula, Seija Karvo, Johanna Ojala-Niemelä, Kimmo Niukkanen, Harri Rapo, Mikkel Näkkäläjärvi, Matti Pöykkö, Elina Korteniemi, Vesa Puuronen, Hannu Ovaskainen, Pertti Lakkala, Ella Keski-Panula, Maija Pirttijärvi, Tiina Outila, Jukka Aula, Matti Huutola, Kaisu Huhtalo, Heidi Alariesto, Jani Ylipahkala, Susanna Junttila, Juha-Pekka Mikkola, Heikki Luiro, Riku Tapio, Tarja Suopajärvi, Maija Haase, Maria-Riitta Mällinen, Miikka Keränen, Terhi Heikkilä, Raija Kerätär, Riitta-Maija Hokkanen, Elina Holm, Tuomas Koskiniemi, Sara Seppänen, Henri Ramberg, Jaakko Raivio, Sonja Sinisalo, Jouko Lampela, Matti Henttunen, Aarne Jänkälä

 • Ei 12 kpl 24%

  Juhani Juuruspolvi, Reijo Jylhä, Heikki Autto, Petri Jaatinen, Päivi Alaoja, Elina Kuula, Petri Perttunen, Tanja Sotaniemi, Petteri Pohja, Petri Keihäskoski, Reetta Mustonen, Timo Tolonen

Valmistelija

Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohje on Rovaniemen kaupungin hallintosäännön ohella vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevä ohje, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene.

Talousarvion täytäntöönpano-ohje koskee kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimivaa tarkastuslautakuntaa ohje koskee soveltuvin osin huomioiden mitä kuntalaissa on tarkastuslautakunnan osalta lausuttu. Täytäntöönpano-ohjetta on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu.

Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallintotavan ohjeet, samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta, sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksentekoketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon asti. Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon tehokkuus, ripeys ja laatu toteutuvat.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ohjeistetaan muun muassa talouden raportoinnista, rahoituksen järjestämisestä, virkojen ja vakanssien täyttämisestä, sekä tositteiden käsittelystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen liitteen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginjohtajan täydennetty päätösesitys:

Lisätään ohjeeseen kohdaksi 7.10 Hankinnat, seuraava teksti:

"Kaikissa hankinnoissa on noudatettava Rovaniemen kaupungin voimassa olevia hankintaohjeita. Hankintaohjeet kattavat hankintaprosessien kuvaukset, yleiset hankintaohjeet, sekä erillisohjeita.

Rovaniemen kaupungissa hankinnoista ohjeistaa Hankintapalvelut -yksikkö. Hankintapalvelut -yksikön tehtäviin kuuluu muun muassa hankintaprosesseihin liittyvä neuvonta ja opastaminen, sopimuksenhallinnassa avustaminen, kaupunkikonsernin hankintatoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen, kaupunkikonsernin hankintakoulutuksesta vastaaminen, Hankintapalvelut -yksikön vastuulle määriteltyjen yhteishankintojen sekä palveluhankintojen hallinta ja koordinointi.

Rovaniemen kaupungin hankintaohjeet pohjautuvat kuntien yleisiin hankintaohjeisiin.

Yli 5 000 euron pienhankinnoista tulee tehdä viranhaltijapäätös, mutta myös sen alittavista hankinnoista on suositeltavaa tehdä hankintapäätös, koska vain silloin tarjoaja saa asianmukaiset oikaisuohjeet. Hankintapäätös tulee lähettää kaikille tarjouksen jättäneille. Oikaisuvaatimusaika on 14 vuorokautta päätöksen tiedoksisaannista. Päätökset tulee julkaista kuntalain mukaisesti internetissä.

Pienhankintapäätösten osalta se tapahtuu julkaisemalla ne Hankintakalenterissa.  Päätöksestä tulee ilmetä seuraavat asiat: 

 • kilpailutusmenettely; miten kilpailutus on tehty, ketkä ovat jättäneet tarjouksen
 • täyttivätkö tarjoajat yrityksen soveltuvuudelle asetetut vaatimukset
 • täyttivätkö tarjoukset tarjoukselle asetetut vaatimukset
 • perusteet, miksi joku tarjoaja on suljettu pois
 • valintaperuste ja tarjousten vertailu
 • muutoksenhakuohjeet."


Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Ukrainan valtio on joutunut sotaan Venäjän hyökättyä maahan torstaina 24.2.2022. Sotatilanne ja aseellisen voiman käyttö on synnyttämässä Ukrainaan humanitääriseen kriisin. Ukrainan valtio on tehnyt kansainvälisen vetoomuksen maan ja sen kansalaisten kiireellisestä tukemisesta. Useat toimijat mukaan lukien Suomen valtio ovat tehneet tukipäätöksiä Ukrainan auttamiseksi. 

Myös Rovaniemen kaupungin on tarkoituksenmukaista osoittaa tukensa ukrainalaisille tässä tilanteessa Suomen suurimpien kaupunkien tapaan, joiden kesken on myös koordinoitu suunniteltua avustusten antamista. Yhteensä Suomen suurimpien kaupunkien avustus ylittää suuruudeltaan miljoona euroa. Avustus voidaan käytännön syistä antaa ensisijaisesti rahallisena yhteistyössä Suomen valtion, avustusjärjestön tai muun luotettavan yhteistyökumppanin kanssa. 

Avustuksen suuruudeksi on Rovaniemellä kaavailtu yhtä euroa asukasta kohden, jolloin avustuksen suuruus tammikuun väkiluvun perusteella olisi 64 240 euroa.

Rovaniemen kaupunki kannustaa myös muita Suomen kuntia vastaavaan yhteistyöhön ja avustamiseen.

Kaupunginhallitus on lisäksi käsitellyt 17.1.2022 § 11 Rovaniemen kaupungin evakuointisuunnitelmia ja varavoimakoneen hankintaa. Kaupunginhallitus on tuolloin päättänyt, että vuoden 2022 talousarvion investointisuunnitelmaan lisätään määräraha riittävän tehokkaan siirrettävän aggregaattivaunun hankintaan.

Aggregaattivaunun tai -vaunujen avulla voidaan turvata sähkön syöttäminen esimerkiksi pitkäkestoisten sähkökatkosten aikana niihin kiinteistöihin, joihin on rakennettu varavoiman syöttömahdollisuus. Yhden aggregaattivaunun hinta on karkeasti arvioituna noin 100 000 - 200 000 euroa. Talousarvion investointiosaan on tarpeen varata määräraha kahden aggregaattivaunun hankintaa varten.

Kaupungin hallintosäännön 29 §:n 4 momentin kohdan 32 mukaan kaupunginhallitus päättää avustuksista, jotka eivät kuulu kaupungin muun viranomaisen tehtäviin.

Kaupunginhallitus päätti 28.2.2022 § 85 seuraavaa:

"Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 21.2.2022 päättämänsä esityksen täydennykseksi, että

 1. vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan varataan kaupunginhallituksen alaisiin toimintoihin 64 240 euron määräraha Ukrainan valtion ja sen kansalaisten avustamiseen;
 2. vuoden 2022 talousarvion investointiosaan varataan kaupunginhallituksen alaisiin investointeihin 400 000 euron määräraha aggregaattivaunujen hankintaa varten varavoiman tuottamiseksi kaupungin kiinteistöihin tarvittaessa ja, että
 3. kaupunginvaltuuston päätökset pannaan täytäntöön välittömästi ja pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginvaltuuston päättämän avustusmäärärahan suuruisen avustuksen Ukrainan valtion ja sen kansalaisten avustamiseen ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää tarkoitusta varten määrärahan. Päätös pannaan täytäntöön välittömästi ja pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa."

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 21.2.2022 § 76  esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. uuden hallintosäännön mukaisen organisaation elinvoimalautakunnalle osoitetaan yhteensä 11,02 miljoonan euron määräraha,
 2. uuden hallintosäännön mukaisen organisaation yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle osoitetaan yhteensä 11,55 miljoonan euron määräraha,
 3. uuden hallintosäännön mukaisen organisaation yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle osoitetaa yhteensä 9,4 miljoonan euron investointimääräraha ja
 4. vuoden 2022 talousarviokirja päivitetään päätöksen mukaisesti.
   

Lisäksi kaupunginhallitus 28.2.2022 § 85 esittää kaupunginvaltuustolle 21.2.2022 päättämänsä esityksen täydennykseksi, että

 1. vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaan varataan kaupunginhallituksen alaisiin toimintoihin 64 240 euron määräraha Ukrainan valtion ja sen kansalaisten avustamiseen;
 2. vuoden 2022 talousarvion investointiosaan kaupunginhallituksen alaisiin investointeihin varataan 400 000 euron määräraha aggregaattivaunujen hankintaa varten varavoiman tuottamiseksi kaupungin kiinteistöihin tarvittaessa ja, että
 3. kaupunginvaltuuston päätökset pannaan täytäntöön välittömästi ja pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen siten muutettuna, että Ukrainalle ja ukrainalaisille osoitettava avustussumma on 70 240 euroa. Kaupunginvaltuutetut pidättävät itseltään kokouksen sihteerille tekemiensä ilmoitusten mukaisesti yhden kokouspalkkion.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallitus saa vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Osavuosikatsaus sisältää koko konsernia koskevat talous-​ ja toimintaraportit. Osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.-​ 30.6.2022. Toimielimien on tehtävä esitykset talousarviomuutoksista ensisijaisesti osavuosikatsauksen yhteydessä.

Vuoden takaiseen verrattuna kaupungin väkiluku on kasvanut 418 asukkaalla, vuoden alusta muutos on -250 asukasta. Asuntoja on valmistunut 278 kappaletta ja työttömyysaste on 10,8 prosenttia.

Rovaniemi-konsernin ylijäämä on 7,68 miljoonaa euroa kesäkuun jälkeen. Konsernin lainat ja vuokravastuut 30.6.2022 oli noin 369,70 miljoonaa euroa eli 5 782 euroa/asukas. 

Peruskaupungin tilikauden alijäämä oli kesäkuussa 6,1 milj. euroa. Koko tilikauden osalta peruskaupungin alijäämäksi talousarviossa arvioitiin 3,8 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen arvio on, että alijäämä on koko tilikauden lopussa 15-18 miljoonaa euroa.  

Toimintakulut (nettomenot) ovat kasvaneet 14,6 miljoonaa euroa eli 7,31 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintakulujen kasvu johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon ja ikäihmisten sekä varhaiskasvatuksen palvelun tarpeen kasvusta.

Verotulotilitysten kertymä on kesäkuun lopussa 8,8 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Kasvu ylittää arvioidun.

Peruskaupungin investointien toteuma on kesäkuun lopussa 4,0 miljoonaa euroa. Investoinnit painottuvat kolmannelle vuosineljännekselle. Kaupunginhallituksen investointien määrärahaksi on talousarviossa 2022 asetettu 1,75 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen investointien määrärahojen toteutuma kesäkuun lopun tilanteessa on 0,8 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen tiedossa on, että maan hankinta ja myynti määrärahaan tulee tehdä 300 000 euron määrärahalisäys. 

Osavuosikatsauksen yhteydessä esitettävät talousarviomuutokset

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ennen kaikkea kaupungin toimintamenoihin, myös verotulotilitykset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Valtion odotetaan korvaavan koronasidonnaiset kustannukset täysimääräisenä valtionosuuksien muodossa.

Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2022 talouden toteumaa ja esittäneet talousarviomuutoksia. Lautakuntien esitykset ovat päätösesityksen liitteenä ja yhteenveto lautakuntien esityksestä oheismateriaalina.

Liitteessä on kuvattu muutetut määrärahat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Talousarviomuutosten vaikutukset ovat seuraavat:

 

 

TA 2022

Muutos €

Muutettu

TA 2022

Toimintakate

-414,13

-27,84

-438,97

Vuosikate

8,99

-12,46

-3,47

Tilikauden yli-/alijäämä

-3,97

-13,86

-17,83

 

Tietoja päivitetään toimielimien osavuosikäsittelyn päättymiseen saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen. 

Talousarviota koskien kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. Verotuloarvioon lisätään 14,69 miljoonaa euroa, muutettu verotuloarvio on 300,00 miljoonaa euroa
 2. Valtionosuusarviota vähennetään 3,36 miljoonaa euroa, muutettu valtionosuusarvio on 123,00 miljoonaa euroa
 3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 17,50 miljoonaa euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -441,60 miljoonaa euroa
 4. Tilapalvelukeskuksen Ylikylän sopimuksen muutos toimintatuotottoihin ja kuluihin huomioidaan. Muutoksella ei ole tulosvaikutusta.  
 5. Kaupunginhallituksen investointimäärärahan lisäys 0,3 miljoonaa euroa maan- ja katualueiden hankintaan
 6. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelmaosa muutetaan liitteen mukaiseksi.

Päätös

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä, vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren ja talousarviopäällikkö Erika Kauvosaari esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Henkilöstö- ja hallintojohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen (kohta 6. muutettu):

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen. 

Talousarviota koskien kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2022 talousarviota muutetaan seuraavasti:

 1. Verotuloarvioon lisätään 14,69 miljoonaa euroa, muutettu verotuloarvio on 300,00 miljoonaa euroa.
 2. Valtionosuusarviota vähennetään 3,36 miljoonaa euroa, muutettu valtionosuusarvio on 123,00 miljoonaa euroa.
 3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 17,50 miljoonaa euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -441,60 miljoonaa euroa.
 4. Tilapalvelukeskuksen Ylikylän sopimuksen muutos toimintatuotottoihin ja kuluihin huomioidaan. Muutoksella ei ole tulosvaikutusta.
 5. Kaupunginhallituksen investointimäärärahan lisäys 0,3 miljoonaa euroa maan- ja katualueiden hankintaan.
 6. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa (sivu 82), investointiosa (sivu 85) ja rahoituslaskelmaosa (sivu 87) muutetaan liitteen mukaiseksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan sijaisen tekemän muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Juha-Pekka Mikkola poistui kokouksesta klo 16.50.

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
 • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi
 • Erika Kauvosaari, talousarviopäällikkö, erika.kauvosaari@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 300 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee liitteenä olevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

Talousarviota koskien kaupunginhallitus 29.8.2022 § 300 esittää valtuustolle, että valtuusto päättää muuttaa vuoden 2022 talousarviota seuraavasti:

 1. Verotuloarvioon lisätään 14,69 miljoonaa euroa, muutettu verotuloarvio on 300,00 miljoonaa euroa.
 2. Valtionosuusarviota vähennetään 3,36 miljoonaa euroa, muutettu valtionosuusarvio on 123,00 miljoonaa euroa.
 3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 17,50 miljoonaa euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -441,60 miljoonaa euroa.
 4. Tilapalvelukeskuksen Ylikylän sopimuksen muutos toimintatuotottoihin ja kuluihin huomioidaan. Muutoksella ei ole tulosvaikutusta.
 5. Kaupunginhallituksen investointimäärärahan lisäys 0,3 miljoonaa euroa maan- ja katualueiden hankintaan.
 6. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa (sivu 82), investointiosa (sivu 85) ja rahoituslaskelmaosa (sivu 87) muutetaan liitteen mukaiseksi.

Päätös

Ryhmäpuheenvuorot käyttivät:

 • Tuomas Koskiniemi (PS)
 • Terhi Heikkilä (SDP)
 •  Miikka Keränen (Vihreät)
 •  Riitta-Maija Hokkanen (KD)
 •  Kalervo Björkbacka (RoMu).
   

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. 

Valtuutettu Johanna Ojala-Niemelä saapui kokoukseen ja varavaltuutettu Elina Holm poistui kokouksesta ajassa 17.16.

Heikki Autto saapui kokoukseen  ja varavaltuutettu Juhani Juuruspolvi poistui kokouksesta kello 17.17. Heikki Autto toimi puheenjohtajana klo 17.17 alkaen. Valtuutettu Markus Lohi saapui kello 17.18.

Kaupunginvaltuusto piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen kello 17.57 - 18.12.

Puheenjohtaja piti nimenhuudon tauon jälkeen. Kokouksessa olivat paikalla muuten samat jäsenet kuin ennen taukoa paitsi valtuutettu Juha-Pekka Mikkola oli poistunut kokouksesta ja varavaltuutettu Jaakko Raivio oli saapunut kokoukseen. Vammaisneuvoston edustaja Minna Muukkonen oli siirtynyt etäyhteydelle.

Tiedoksi

Vt. konsernitalouspäällikkö, talousarviopäällikkö

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valtuuston päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Viranomainen, jolle kunnallisvalitus tehdään, on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                        

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi

Faksinumero: 029 5642 841

Puhelinnumero: 029 5642 800 (vaihde)

Asiakaspalvelu avoinna: ma - pe kello 8.00 – 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

 3. vaatimusten perustelut;

 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmä kohtainen.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 19, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15.

 

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.