Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Valtuustoaloite Rovaniemelle paikka tuhkien jokeen hautaamista varten (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3689

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Jo vuonna 2018 koko maassa tuhkattiin jo yli puolet vainajista. Käytäntö näyttää yleistyvän vuosi vuodelta ja tuhkaaminen on yleisempää sellaisissa kunnissa, joissa tai joiden lähellä on krematorio. Rovaniemen krematorio voidaan ottaa käyttöön arvion mukaan vuodenvaihteessa. Tuhkaukset tulevat siis luultavasti lisääntymään merkittävästi Rovaniemellä. 

Seurakunnat ja kaupungit ovat nimenneet alueilleen yleisiä vesialueita, jonne hautaamiseen ei tarvitse anoa erillistä lupaa. Hautaamiseen soveltuvia vesialueita on muun muassa Helsingin Abrahaminluodolla ja Tampereen Näsijärvellä. Myös Rovaniemellä on upeita vesimaisemia, jotka ovat monille meille rakkaita eläessämme. Näin ollen on vain luontevaa, että myös Rovaniemen seurakunta ja Rovaniemen kaupunki selvittävät yhteisluvan tuhkan hautaamiselle omalle, tietylle vesialueelle. 

Jokaisella on oikeus hyvään elämään, mutta myös hyvään kuolemaan. Vainajaa kunnioittava ja kaunis hautajaistilaisuus on tärkeää myös monelle surevalle omaiselle. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan kanssa selvittämään yhteistä paikkaa ja muita tarvittavia toimenpiteitä tuhkien jokeen hautaamista varten. Esimerkkiä voidaan hakea muista kaupungeista ja seurakunnista, joiden alueilla on yhteislupa vesialueilla tuhkahautaukseen sekä sinne tilaisuutta varten erikseen rakennettu paikka."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.