Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Valtuustoaloite Rovaniemen paikallisliikenne vähäpäästöiseksi ja tukemaan kiertotaloutta (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3690

Perustelut

Henri Ramberg ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen paikallisliikenne on kilpailutettu vuonna 2017. Teknisen lautakunnan hankintapäätöksellä 12.12.2017 § 186 valittiin liikennöitsijäksi Koskilinjat Oy ajalle 4.6.2018 – 4.6.2023 ja nykyiseen liikennöintisopimukseen sisältyy kaksi optiovuotta (1 + 1).

Ensimmäinen varsinainen sopimuskausi on siten tulossa päätökseen ja kilpailutus hiljalleen ajankohtaiseksi. Tulevassa kilpailutuksessa on tarpeen huomioida Rovaniemen uusittu kaupunkistrategia. Strategiassa on asetettu tavoitteeksi edistää kiertotalouden ja hiilineutraaliuden touteutumista, joita voidaan jouduttaa muun muassa kiinnittämällä hankintojen kriteereissä huomiota niiden ympäristöystävällisyyteen.

Kannustavia esimerkkejä löytyy ympäri Suomea. Esimerkiksi Lahden kaupungissa sähköbussien käyttökustannukset ovat dieseliin verrattuna huomattavasti edullisemmat ja liikennöinnin hinta sähköbussikohteissa on laskenut selvästi edellisiin sopimuksiin nähden. 

Oulussa puolestaan siirryttiin linjalla 10 liikennöimään vain biokaasulla toimivia busseja, joka tarkoittaa, että vuodessa pääsee noin 59 200 kg vähemmän hiilidioksidia ilmakehään kuin nykyisillä dieselautoilla. Kokonaispäästövähennys on 10-linjalla lähes 80 prosenttia. Vastaavia esimerkkejä löytyy myös Mikkelistä ja Hämeenlinnasta.

Me allekirjoittaneet esitämme edellämainittuun viitaten, että Rovaniemen kaupunki aloittaa valmistelun, jossa Rovaniemen paikallisliikenteen tulevan hankintasopimuksen kilpailukriteereiksi otetaan hiilineutraalius ja kiertotalouden edistäminen, niin että kaupungin paikallisliikenne toimii tulevaisuudessa esimerkiksi biokaasu- ja sähkökäyttöisillä linja-autoilla. Esitämme myös, että kaupunki selvittää mahdollisuutta hakea ja saada valtion joukkoliikenteen ilmastoperusteista rahoitusta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.