Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Valtuustoaloite frisbeegolfratojen lisäämisestä (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3694

Perustelut

Elina Korteniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Frisbeegolfin suosio on kohonnut räjähdysmäisesti myös Rovaniemellä. Lajiharrastajat ovat toistuvasti kertoneet tarpeesta saada lisää harjoitusratoja. Tarve olisi vähintään yhdelle AA1- tason radalle (18- väyläinen) sekä kaikille harrastajille sopivalle vähintään 9- väyläiselle radalle.

Ratojen olisi hyvä sijaita suhteellisen lähellä, esimerkiksi Mäntyvaarassa, Vennivaarassa, Syväsenvaarassa, Printtivaarassa, Rantavitikalla tai Ounasvaaralla. Pinta-alaa tämä vaatisi n. 15 ha.

Ratojen suunnittelussa tulisi olla mukana harrastuksen vaateita vahvasti tuntevia henkilöitä. Kustannusarvio radoille on noin 30 000€.

Harrastuksessa yhdistyy monia tärkeitä hyvinvointia sekä terveyttä edistäviä ja ylläpitäviä asioita: liikkuminen, sosiaalinen kohtaaminen ja luontokokemukset muun muassa. Harrastus on harrastajalle verrattain edullinen. Ratoja lisäämällä on mahdollista tukea kuntalaisten omaehtoista liikuntaa. 

Keskustan ja kristillisdemokraattien ryhmät sekä muut allekirjoittaneet esittävät, että kaupunki kartoittaisi mahdollisuuksia uusille radoille."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.