Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Valtuustoaloite onko oikein? (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3671

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

" Siirtomaksun perimättä jättämisellä Rovaniemen verkko tasaa aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää, joka ylittää Energiaviraston kohtuulliseksi katsoman tuoton.. Rovaniemen verkko kuuluu Rovaniemen kaupungin omistamaan Napapiirin energia ja vesi -konserniin". ... ONKO OIKEIN, että Rovaniemen kaupunki saa miljoona tolkulla valtionosuuksia sekä muita tulovirtoja ja samalla kiskotaan ylihintaa kuntalaisiltaan tavalla joka pitää elinkustannukset sietämättömän korkealla..? Tämä kysymys on perusteltu aikana jolloin Energiavirasto joutui puuttumaan alueemme energiayhtiöiden tapaan ylihinnoitella välttämättömiä palveluitaan ja tuotteitaan joita alueemme ihmiset tarvitsevat elääkseen täällä Lapissa. Olen valtuutettuna useaan otteeseen vaatinut, että kaupungin SAAMAA HYVÄÄ pitäisi valuttaa myös alaspäin kuntalaisten arkeen... Edellä esitetyn perusteella kysyn Rovaniemen päätöksentekijöitä että ONKO OIKEIN, että alueemme energiayhtiöt hinnoittelevat tuotteensa ja palvelukuksensa tavalla joka nostaa entisestään asumisen ja elämisen kustannuksia aikana jossa kaikki kustannukset ovat jo sietämättömän korkeat.. Lopulsi uudistan kysynykseni: Miten kaupungin saamaa hyvää käytännössä valutetaan jatkossa ihmisten arkeen siten, että se todella helpottaisi kuntalaistemme arkea."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.