Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Valtuustoaloite yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveron määräaikainen muutos (lisäpykälä)

ROIDno-2022-3692

Perustelut

Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemeläiset liikunta- ja harrasteseurat ylläpitävät useissa tapauksissa itse käyttämiään tiloja ja vastaavat niiden kuluista. Energian hinnan nousu koettelee kovalla kädellä Rovaniemen liikunta- ja harrasteyhdistyksiä, joiden talous on jo koronan jäljiltä entuudestaan tiukilla. Esitämme, että Rovaniemen kaupunki muuttaa yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentin nollaan määräajaksi (2 vuotta). Kaupungin talouden kannalta muutos on pieni, mutta useille seuroille helpotus kiinteistöveroon antaisi liikkumatilaa selviytyä kasvavista lämmitys- ja käyttökuluista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.