Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hilpi Ahola ja Päivi Alaoja. Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alanne-Kunnari ja Kalervo Björkbacka.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.1.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilpi Ahola ja Päivi Alaoja.

Todettin, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.1.2020.

Merkittiin pöytäkirjaan Kokoomuksen ilmoitus valtuustoryhmän kokoonpanosta, liite.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.