Kaupunginvaltuusto, kokous 20.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite koulujen merkitys koko alueelle (lisäpykälä)

ROIDno-2020-189

Perustelut

Valuutettu Jaakko Huttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Koulujen merkitys kyläalueiden kehittämiselle on hyvin keskeinen koko alueelle Koulun lakkautuspäätöksessä jää erittäin vähäiselle huomiolle mitä lakkautus merkitsee koulun toiminta-alueen muille toiminnoille ja koko alueen tulevalle kehitykselle. Koulutuslautakunnan päättäessä kouluverkosta jää kaupungin alueiden kokonaisvaltainen kehityksen huomioiminen vähäiseksi vaikka sen huomioimisen velvoite on valtuuston hyväksymissä asiakirjoissa tavoitteena. Esitänkin kouluverkosta päättämisen siirtämistä valtuuston vastuulle. Lisäksi esitän koulutukseen käytettyjen tilojen vuokranmaksu perusteiden tarkistuksen kaikilla koulukiinteistöillä.

Perusteluna esitykselleni on seuraavat:

  • esimerkiksi Vikajärven koulun perusopetukseen tuli vuokran korotus vuoden 2017 tasosta vuodelle 2018 61,7%. Käytettyjen tilojen tarve ei tuolloin miltään osin lisääntynyt.
  • tiedustelin perusteita Tilaliikelaitoksen talouspäälliköltä ja sain vastauksen, ettei Tilaliikelaitos ole esittänyt korotusta vaan sen on ilmoittanut kaupungin koulutoimi.
  • kysyin koulun johtavalta opettajalta tietääkö hän tästä korotuksesta ja sen perusteista? Hän ei tiennyt perusteita.
  • kysyin häneltä myös, että koska on tarkastettu perusopetukseen ja yhteisiin alueisiin käytettyjen tilojen tarve? Hän sanoi, ettei tilaliikelaitoksen ja koulutoimen henkilöt ole näitä mitoittaneet koskaan hänen aikana, vaikka hän on ollut vuosia Vikajärvellä opettajana. Tämä tilatarve tulee tämän kevään aikana selvittää.
  • Samoin tulee selvittää miten kaikkien yhdeksän (9) kylän palvelukylän koulun lakkautus vaikuttaa kylillä asuvien muiden palveluiden ja toimintojen kehittämiseen? Paljonko säästöjä tavoitellaan ja mistä ne muodostuisivat?
  • Vikajärvellä järjestettiin tilaisuus jonka tarkoituksena oli päättäjien kuulla kylien asukkaiden mielipiteitä koulun lakkautukseen. Valitettavasti koulutuslautakunnasta osallistui vain 2 lautakunnan jäsentä ja 1 varajäsen. Tilaisuuteen osallistui runsaasti kylien asukkaita ja kysyivät paljonko säästöjä tällä lakkautuksella on tavoitteena saada?  Koulutoimen viranhaltijat eivät osanneet esittää säästömääriä. Talousjohtaja esitti heittona ”ettei sillä säästy ainakaan yhtä paljon kuin aluelautakuntien lakkauttamisella, joka on noin 15 M€.” Tämä heitto oli täysin asiantuntemattoman virheellinen tai valheellinen tieto. Kaupungin edun vastaista on viranhaltijan tiedottaa lehtiin koulun lakkautusuhkista virheellisiin kustannustietoihin perustuvia tietoja, jotka eivät ole olleet lautakunnan käsittelyssä aikaisemmin. Tämä em. toiminta ei ole hyvän hallinnon toteutusta?"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.