Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Suoritetussa nimenhuudossa olivat poissa Marko Ruohomäki, Reijo Jylhä, Joni Björkbacka, Sonja Sinisalo, Päivi Alanne-Kunnari, Maria Huhmarniemi, Päivi Alaoja, Maija Pirttijärvi, Maria-Riitta Mällinen, Jouko Lampela ja Hannu Ovaskainen.

Varajäsenistä läsnä olivat Maarit Airaksinen, Petri Keihäskoski, Jaakko Raivio, Mari Ikonen, Aarne Jänkälä, Sanna Konola, Juhani Juuruspolvi, Riitta Liinamaa, Elina Holm ja Vesa Ylinampa.

Vammaisneuvoston edustaja Minna Muukkonen oli poissa. Varajäsen Jarno Saapunki osallistui kokoukseen.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa 14.6.2022 sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 14.6.2022.
Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 14.6.2022.
Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 15.6.2022.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että vuoden 2021 tilinpäätökseen liittyvät puheenvuorot käydään läpi asiakohtien 66, 70 ja 71 osalta asiakohdan 66 kohdalla seuraavassa järjestyksessä: tilintarkastaja Tapio Raappana, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Luoma, ryhmäpuheenvuorot ja yleiskeskustelu.

Nafisa Yeasmin saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 16.08 ja Hannu Ovaskainen klo 16.10.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.