Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Elina Korteniemi ja Tuomas Koskiniemi. Seuraavina vuorossa ovat Elina Kuula ja Jouko Lampela.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.6.2022.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina Korteniemi ja Tuomas Koskiniemi.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.15 - 16.18.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.