Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Valtuustoaloite Saaruanpuiston esteetön ulkoiluliikuntapuisto (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2867

Perustelut

Tuomas Koskiniemi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Saaruanpuisto on nyt ollut tyhjillään Rovaniemen Ounasrinteellä jo vuosia. Alueella on vain läntti asfaltoitua aluetta ja vanhan päiväkodin tilalla hiekkakenttä. 

Ehdotan, että alueelle perustetaan ulkoliikuntapuisto, mallia esteetön. Paikallisella leikkipuistoja tekevällä Lappset oy:llä on tarjonnassaan ulko-liikunta välineitä, jotka sopivat kaikille. Paikkahan on sinällään paras mahdollinen ja täydentäisi ounasvaaran ja kolpeneneen kehitystä. Paikalla on myös pieni puisto- alue, jota voitaisiin somistaa viihtyisämmäksi.

Alla ilmakuva ja linkki Lappset oy:n esteettömälle ulkoliikunta tarjonnalle.

https://www.lappset.fi/Tuotteet/Liikuntavalineet/Esteettomat-liikunta-alueet"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.