Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Valtuustoaloite joulunavaus, jossa ukrainalaisemme huomioitaisiin erityisesti (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2834

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Joulupukin kotikaupunki on moni tavoin pyrkinyt tukemaan sotaa käyvää Ukrainaa sekä auttamaan Rovaniemen ukrainalaisten pakolaisten yhteisöä.

Rovaniemellä pidetään Joulupukin pajakylässä joka vuosi marraskuun puolessa välissä Joulukauden avaus, joka saa myös kansainvälistä huomiota internetin ja median kautta.

Rovaniemen kaupunki lahjoittaa joka vuosi tapahtuman puitteissa UNICEF:ille lahjoituksen.

Nyt voitaisiin myös pohtia, että kaupunki yhdessä Joulupukin pajakylän yrittäjien kanssa tekisi tapahtuman puitteissa ylimääräisen voimakkaasti symboolisen lahjoituksen hätää kärsivälle Ukrainalle (meidän firma esim. on heti valmis lahjoittamaan pari sataa euroa).

Tapahtuman puitteissa lavalla voisi myös nousta ukrainalaisten lapsikuoro (se koottaisiin vapaaehtoisista Rovaniemen ukrainalaispakolaisista), joka laulaisi Joulupukille ja maailmalle ukrainalaisen joululaulun.

Kuoro voisi kenties tulla lavalle tapahtuman lopussa (sen jälkeen kun pukki on jo tullut lavalle ja julistanut joulurauha): tärkeää olisi että saataisiin yhteiskuva Joulupukista ja sinikeltaisiin väreihin pukeutuneesta pakolaislapsien ryhmästä.

Näin ukrainalaiset saisivat moraalista ja taloudellista tukea, ja näkisivät myös tällä tavalla, että maailma ei ole unohtanut hätää kärsivää Ukrainaa. Uskon, että Joulupukin kotikaupungilla joulun alla olisi tärkeä symbolinen merkitys ukrainalaisille ympäri maailmaa, jota he eivät myöskään myöhemmin unohtaisi (tapahtumasta lähettäisiin tietysti Ukrainainaan ukrainankielinen lehdistötiedote)."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.