Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Valtuustoaloite leikkipuistotoiminnan laajentamisesta ja leikkipuistoruokailun aloittamiseksi Rovaniemellä (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2860

Perustelut

Laura Tarvainen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Leikkipuistot tarjoavat turvallisen ajanviettopaikan ja mielekästä tekemistä lapsiperheille ja koululaisille. Monissa kaupungeissa järjestetään ohjattua toimintaa alueen asukkaille, lapsiperheille ja koululaisille kesän aikana. Monissa kaupungeissa myös tarjotaan maksuton lounas / välipala päivän aikana. Esimerkiksi Helsingissä maksuton leikkipuistolounas alle 16-vuotiaille ohjattuine toimintoineen on ollut käytössä jo yli 100 vuotta. Joensuussa leikkikenttätoimintaa järjestetään 4-10 vuotiaille. Yli neljävuotiaan voi jättää kentälle ilman omaa valvojaa, alle 4-vuotiaalla on oltava oma aikuinen hoitaja mukana. Joensuussa toiminta on maksutonta ja lapsilla on omat eväät mukana. Ohjaajina toimivat paikalliset opiskelijat ja koululaiset, jolloin toiminnalla on myös nuoria työllistävä vaikutus. Joensuussa toimintaa järjestetään kesäkuun ajan, kun taas Helsingissä toimintaa on koko koulun kesäloman ajan. Rovaniemellä nuorisopalvelut järjestävät monenlaista maksutonta toimintaa lapsille ja nuorille kesällä, mutta varsinaista puistotoimintaa on tällä hetkellä vain liikennepuistossa. Liikennepuistossa lapset ovat kuitenkin aina huoltajan vastuulla iästä riippumatta. Rovaniemellä lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytymisriski on kasvanut. Osa heistä on ilman huoltajan valvontaa koulujen kesälomien aikana. Ohjattu leikkipuistotoiminta voisi tarjota lapsille ja koululaisille turvallista toimintaa vanhempien ollessa töissä, kuten Joensuussa esimerkiksi on tehty. 

Leikkikenttätoiminta yhdistää alueen asukkaita, lievittää koululaisten yksinäisyyttä ja tarjoaa mielekästä tekemistä koululaisten pitkien kesälomien aikana. Hintojen noustessa yhä useampi lapsiperhe on vaarassa pudota köyhyyteen. ITLA:n mukaan hintojen nousu kymmenyksellä tarkoittaa, että jopa 8000 lapsiperhettä lisää on vaarassa pudota köyhyyteen. Raha ei riitä välttämättömiin menoihin, jolloin supistetaan myös kulutuksesta, jolla osallistuttaisiin sosiaaliseen elämään. Leikkipuistoruokailu helpottaa perheiden arkea ja mahdollistaa sekä vanhemmille että lapsille sosiaalisia kontakteja. Ruokailulla on myös taloudellinen merkitys erityisesti vähävaraisissa perheissä. Maksuton puistoruokailu sekä ohjattu leikkipuistotoiminta edistää lasten ja perheiden hyvinvointia.  

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemellä laajennetaan maksutonta leikkipuistotoimintaa sekä selvitetään mahdollisuutta maksuttomaan leikkipuistoruokailuun. Esitämme, että ohjaajina toimisivat paikalliset opiskelijat ja koululaiset, jolloin toiminnalla olisi myös nuoria työllistävä vaikutus."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.