Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantaminen Rinteenmäessä (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2857

Perustelut

Petteri Pohja ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Vaaratien alapuolista osaa Rinteenmäestä rajoitettaisiin hidasteilla liikennenopeuksien laskemiseksi ja kiihdyttämismahdollisuuksien pienentämiseksi.

Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja erityisesti aamulla ja työpäivän päätyttyä liikenne on vilkasta ja vaarallisen vauhdikasta olipa kyse autoilijasta, polkupyöräilijästä taikka muusta liikkumisvälineestä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.