Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Valtuustoaloite lisätään kasvisten ja järvikalan osuutta kouluruoassa (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2861

Perustelut

Sanna Konola ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunkistrategiassa 2030, Ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki, on linjattu, että edistämme terveellisiä elintapoja ja kavennamme hyvinvointi- ja terveyseroja: painotamme ruokapalvelujen toiminnassa terveellistä ruokavaliota ravitsemussuosituksia noudattamalla. Lasten ja nuorten ruokalistauudistus toteutetaan vuonna 2022.

Ainoastaan 14 prosentilla suomalaisista leikki-ikäisistä ruokavalion ravitsemuksellinen laatu on hyvä. Lisäksi ainoastaan yksi prosentti lapsista syö ravitsemussuositusten mukaisen määrän eli viisi annosta kasviksia, hedelmiä ja marjoja päivässä. Tutkimusten mukaan runsas kasvisten, täysjyväviljatuotteiden,  kasviproteiinituotteiden ja kalan käyttäminen proteiinin lähteenä on hyväksi lapsille ja aikuisille. Kouluruokailu on tärkeä sekä ravitsemuksellisesti että opinpolkuna terveellisiin ja ravitsemuksellisiin ruokailutottomuksiin. 

Kotimainen järvikala on toistuvasti tunnistettu hyvän ruokavalion osaksi. Rovaniemen kouluissa käytetään kuitenkin vain vähän järvikalaa ja sen sijaan kouluruoassa on tonnikalaa, koska järvikalaa ei ole valmisteina saatavilla suurkeittiön tarpeisiin. Kouluruokaa varten tulee voida ostaa suuri määrä riittävän edullista kalaa puolivalmisteena. Kotimaisen järvikalan käyttöä voidaan kuitenkin lisätä vaiheittain ja kysyntä voi synnyttää myös uutta tarjontaa suurkeittiölle. 

Joissakin suomalaisissa kouluissa, kuten Helsingissä, lapsille maistuvia kasvisruokareseptejä on kehitetty aktiivisesti ja onnistuneesti, kun jo puolet kouluissa tarjotuista lounaista on kasvisruokia. Ehdotamme, että Rovaniemen ruokapalveluista vastaavaa henkilöstö konsultoi niitä keittiöitä, joissa on jo onnistuttu lisäämään kasvisten määrää merkittävästi. Yhtenä keinona on syytä kehittää maustamiskäytäntöä siten, että päiväkotilaiset saisivat saman ruuan lempeästi maustettuna ja lukiolaiset mausteisempana. 

Me vihreät valtuutetut ja muut allekirjoittaneet ehdotamme, että kasvisten ja kotimaisen järvikalan osuutta kouluruuassa lisätään monilla rinnakkaisilla keinoilla, kuten 1) lisäämällä kasvislisukkeita, 2) korvaamalla lihaa kasvipohjaisilla valmisteilla ja proteiinin lähteillä erilaisissa ruuissa kuten murekkeissa 3) lisäämällä kasvisruokapäiviä, 4) pyytämällä tarjouksia järvikalavalmisteista ja korvaamalla ainakin osa tonnikalasta järvikalalla kouluruuissa, 5) tarjotaan kasvisruoka aina linjaston alussa, 6) eriytetään maustamista eri-ikäisille ruokailijoille."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.