Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Valtuustoaloite rakennusten huoltosuunnitelmien tekemiseksi (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2623

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Miikka Keränen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Ajallinen kerroksellisuus on tärkeä osa kaupunkikuvaa ja siten myös osa muun muassa viihtyvyyttä ja mielikuvaa kaupungista. Rovaniemen rakennuskanta on historiansa vuoksi melko nuorta, ja esimerkiksi ennen sotaa tehtyjä rakennuksia on vain vähän. Siksi harvojen vanhempien rakennusten ylläpito ja suojelu on meille yhteinen asia. 

Usein saamme lukea, että jokin vanhempi rakennus on päässyt huonoon kuntoon. Ilmaisu on kuitenkin siinä mielessä puutteellinen, että rakennus ei pääse huonoon kuntoon, vaan sen huolto on laiminlyöty. Onkin harmillista, että niin monen vanhan rakennuksen tarina noudattelee myös Rovaniemellä tuttua kaavaa: rakennus on huonokuntoinen, korjaaminen nähdään liian kalliiksi ja hankalaksi, rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uusi talo. 

Eri aikakausien rakennusten kauneus on varmasti makuasia, mutta uudisrakentaminen on kuitenkin aina myös rajallisten resurssien käyttöä. Esimerkiksi betonin ilmasto- ja ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Rovaniemeltä löytyy onneksi myös esimerkkejä siitä, miten vanhempi rakennus voi nähdä uuden elämän. Esimerkiksi vanhassa kauppalantalossa on tätä nykyä menestynyt hotelli.  

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää rakennusten huoltosuunnitelmien kehittämistä. Rakennuksille tulisi olla huoltosuunnitelmat samalla tavalla kuin esimerkiksi autoille on vuosihuollot, jolloin voidaan ennakoida ja suunnitella tarvittavia toimenpiteitä. Suunnitelmia tulisi laatia etenkin vanhemmille rakennuksille, jotta ne eivät päädy huonoon kuntoon. Kaupungin tulisi kannustaa myös muita rakennusten omistajia vastaavaan toimintaan.

Huoltosuunnitelmien avulla voidaan ylläpitää ajallista kerroksellisuutta kaupungissa ja säilyttää kaupunkikuvassa vanhaa Rovaniemeä myös tuleville sukupolville."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.