Kaupunginvaltuusto, kokous 20.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Valtuustoaloite sateenkaarinuorisotyötä Rovaniemelle (lisäpykälä)

ROIDno-2022-2863

Perustelut

Mari Ikonen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitämme, että Rovaniemen kaupunki luo sateenkaarinuorisotyön mallin tukemaan sateenkaarinuoria ja purkamaan sateenkaarinuoriin kohdistuvaa syrjintää.

Moni sateenkaarinuori tuntee olonsa turvattomaksi, kohtaa väärinsukupuolittamista, identiteettinsä ohittamista sekä syrjivää puhetta ja käytöstä. Kouluterveyskyselyt osoittavat, että sateenkaarinuoret kokevat lähes puolta enemmän huolta mielialastaan muihin nuoriin verrattuna. Joka viides heistä kokee ahdistuneisuutta tai masennusta, mikä on kolme kertaa muita yleisempää.

Sateenkaarinuoret eivät saa tarvitsemaansa tukea tällä hetkellä. Pelkkä informaatio verkossa ei korvaa kohtaamista turvallisten identiteettiä tukevan aikuisen kanssa. Rovaniemi sijaitsee kaukana transpoleista ja sateenkaarierityinen työ on keskittynyt pääosin Tyttöjen talolle. Lisäksi on ollut yksi sateenkaarierityinen ryhmä kaupungin nuorisopalveluilla. 

Syrjintä kohdistuu nuoriin, mutta on ympäristön ongelma. Siksi olisi tärkeää, että syrjintään puututaan ja sitä ennalta ehkäistään aktiivisin keinoin yhteisötyöllä ja että nuorilla on tukea siellä missä he arjessaan liikkuvat. Sateenkaarinuoret eivät voi luottaa kaikkien kohtaamisten olevan turvallisia, sillä syrjivät asenteet ja mikroaggressiot ovat heille yleisiä aikuisten kohtaamisessa. Heillä tulee olla helposti lähestyttävä aikuinen, jonka kanssa ottaa puheeksi sukupuoli- tai seksuaali-identiteettiin liittyvät kysymykset. 

Siksi esitämme, että Rovaniemelle luodaan Tampereen ja Pirkanmaan kokemusten pohjalta Rovaniemen tarpeisiin sopiva sateenkaarinuorisotyön malli, johon kuuluu erityiset sateenkaarinuorisotyöntekijät. Sateenkaarinuorten kohtaamiseen perehtyneet erityisnuorisotyöntekijöiden pitäisi olla saatavilla siellä, missä siellä missä nuoret ovat, eli esimerkiksi kouluilla ja verkossa sekä erityisesti sateenkaarinuorilla tarkoitetussa illoilla nuorisotiloilla. Sateenkaarinuorisotyöntekijät tekisivät sekä yksilö- että yhteisöohjaamista. Sateenkaarinuorisotyöntekijöistä tulisi tiedottaa kaikkia alle 29-vuotiaita, jotta jokainen nuori tietää kenen puoleen on turvallista kääntyä ja mistä tämän tavoittaa.

Lisäksi esitämme, että kaikkia nuorten kanssa työskenteleviä koulutetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevissa asioissa."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.