Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa poissa olivat Sanna Luoma, Johanna Ojala-Niemelä, Tarja Huhmarniemi ja Päivi Alaoja. Varajäsenistä läsnä olivat Maarit Airaksinen, Riitta Liinamaa ja Tarja Suopajärvi.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 14.9.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 14.9.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 15.9.2021.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.