Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka Aula ja Joni Björkbacka. Seuraavina vuorossa ovat Päivi Alanne-Kunnari ja Kalervo Björkbacka.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Aula ja Joni Björkbacka.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.