Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Valtuustoaloite Eko-pisteiden lisäämisestä sekä olemassa olevien pisteiden parantamisesta Rovaniemellä (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3677

Perustelut

Marko Ruohomäki ja kokoomuksen valtuustoryhmä ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin alueella yhteensä noin 30 kierrätyspistettä. Taajama-alueella pisteitä on noin 13 ja näiden määrä on riittämätön ja olemassa olevissa pisteissä puuttuu kaikista tärkein eli muovijätteen puristin. 

Muovijätteiden puristin sekä kartonkipakkauksille tarkoitettu puristin löytyy ainoastaan Prisman ja Citymarketin läheisyydestä. Muut isompien asuinalueiden ekopisteet ovat epäsiistejä ja ylikuormittuneita riittämättömien säiliöiden vuoksi.

 Esitän, että Rovaniemen isompien asuinalueiden kuten Pöykkölä, Ounasrinne, Korkalovaara, Viirinkangas, Rantavitikka, Syväsenvaara, Nivavaara, Vennivaara, Ylikylä, Seutulanharju sekä kaupungin keskustan alueelle Rinki-ekopisteiden varustelutasoa parannetaan muovijäte,- ja kartonki puristimella. Näihin pisteisiin hankittaisiin myös isommat säiliöt muille jätteille kuten lasi, metalli ja vaatteet. Esitän myös uusien pisteiden lisäämistä kasvavilla ja uusilla asuinalueilla.

 Kierrätys säästää energiaa ja luonnonvaroja, sillä sen ansiosta vähenee tarve käyttää täysin uutta materiaalia tuotteiden valmistamiseen.  Olemme Suomen Arktinen pääkaupunki ja matkailun kasvukeskus. Kierrätyspisteiden parantamisella ja lisäämisellä annamme hyvää kuvaa kaupungistamme ympäristöystävällisenä sekä siistinä matkailukaupunkina."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.