Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Valtuustoaloite avoimuutta päätöksenteossa (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3654

Perustelut

Matti Henttunen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän että, jatkossa valtuustonistunnossa voisi käydä kaksi suurinta toimialaa kertomassa pikaisesti kuulumisensa joko toimialajohtajan tai lautakunnan puheenjohtajan tuomana. 

Näin valtuusto ylimpänä päättäjäelimenä olisi tuoreeltaan tietoinen missä mennään. 

Tämä tieto on nyt KH:n käytössä, mutta ei tuoreeltaan valtuuston ja sitäkautta kuntalaisten tiedossa. 

Mielestäni tämä palvelisi huomattavasti päätöksenteon avoimuutta, jonka perään on kyselty viimeaikoina paljonkin."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.