Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Valtuustoaloite julkiset wc-tilat Angry Birds- ja Vanhan torin leikkipuistoihin (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3675

Perustelut

Henri Ramberg ja vasemmistoliiton ryhmä jättivät puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin, joilla lisätään asialliset ja pysyvät wc-tilat Angry Birds- ja Vanhan Torin leikkipuistojen yhteyteen kesäkaudesta 2022 alkaen.

WC-tilat kasvattavat puistojen viihtyvyyttä ja mahdollistavat paremman ajanvieton alueella. WC-tilojen puute on noussut asukkaiden toiveeksi Uusi Rovaniemi -kaupunkilehden kyselyssä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.