Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Valtuustoaloite kesätyöseteli kattamaan myös korkeamman asteen opiskelijat (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3682

Perustelut

Joni Björkbacka ja perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupunki tukee tällä hetkellä alle 18-vuotiaita opiskelijoitaan kesätyöseteleillä, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi kesätyöllistämiskeinoiksi. Kesätyöseteli tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupunki tarjoutuu korvaamaan osan kesätyöntekijälle maksetusta palkasta kesätyöntekijän työnantajalle. Tällä setelillä rohkaistaan yrityksiä ottamaan nuoria töihin hankkimaan elintärkeää työkokemusta, kosketusta työelämään, sekä tienestiä itse kesätyöntekijälle. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että kesätyöseteli ei ole saatavilla korkeamman asteen opiskelijoille.

Tämä johtaa siihen, että tärkeät opintoja varten suoritettavat työharjoittelut täytyy joissakin tapauksissa tehdä palkattomina, mikä johtaa siihen, ettei joillain opiskelijoilla ole yksinkertaisesti varaa käydä työharjoittelussa, tai sitten kyseisen harjoittelukuukauden eläminen pitää kattaa lainarahalla. Kouluille työharjoittelut ovat kuitenkin valmistumiseen kynnyskysymys, joten opiskelijoilla ei varsinaisesti ole vaihtoehtoja harjoitteluista päätettäessä.

Kesätyösetelillä pystyisimme antamaan opiskelijoille yhtäläisen mahdollisuuden päästä alansa harjoitteluun hankkimaan elintärkeää työkokemusta, sekä ehkäisisimme samalla myös nuoren kesätyöttömyyden tuomaa syrjäytymisen uhkaa. Kesätyösetelillä työllistämiseen sijoitetut rahat sijoittuisivat myös osittain takaisin kunnantalouteen kesätyöntekijän sekä yrityksen tavallisessa rahaliikenteessä.

Opiskelijoiden työllistämisellä opintojen aikana lisäämme opintojen jälkeisiä työllistymismahdollisuuksia, sekä osaavaa korkeamman koulutuksen työvoimaa paikallisille yrityksille."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.