Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Valtuustoaloite kurttulehtiruusun tuhoamiseksi (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3679

Perustelut

Heikki Luiro jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Aloite kurttulehtiruusun tuhoaminen. Lain mukaan kurttulehtiruusu on tuhottava ensi vuoteen 2022 mennessä. Sitä esiintyy puistoissa rannoilla ja pihoilla. Se leviää erittäin tehokkaasti. Miten kaupunki ryhtyy käytännön toimiin tämän tuhoamiseksi mm vanhusten pihamailta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.