Kaupunginvaltuusto, kokous 20.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Valtuustoaloite  reliefin palauttaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-3678

Perustelut

Vesa Puuronen jätti valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungin eräs merkittävä julkinen taideteos oli Rovakadun ja Koskikadun (18-20) kulmauksessa sijainnut Alvar Aallon suunnittelema pronssinen reliefi Aurora Borealis. Kerostalon seinässä ollut Aurora Borealis on kaksiosainen teos, ylempi osa esittää revontulia ja alemmassa osassa on koskessa hyppäävä lohi.

Esitän, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy välittömästi toimiin  reliefin palauttamiseksi paikoilleen."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.