Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

Perustelut

  • Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 17.12.2020 § 12 määräänyt kaupunginvaltuustoon uusia varajäseniä:
    • Suomen Keskusta -puolueelle varavaltuutetuiksi Raija Kivilahti ja Pirjo Kumpula
    • Kansallinen Kokoomus -puolueelle varavaltuutetuksi Merja Vilmilä
    • Vihreä liitto -puolueelle varavaltuutetuksi Topi Tossavainen
  • Kaupunginvaltuutettu Matti Torvinen on 15.2.2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut eronneensa Sinisestä valtuustoryhmästä ja perustaneensa valtuustoryhmän Matin ryhmä, joka on aloittanut toimintansa 13.2.2021.
  • Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 23.2.2021 § 4 valinnut edustajat toimielimiin toimikaudeksi 2021-2022. Edustajaksi kaupunginvaltuustoon on valittu Miko Storman ja varaedustajaksi Jussa Posio. Nuorisovaltuuston toimintasäännön § 12 mukaan nuorisovaltuuston edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuuston merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajalle annetun ilmoituksen mukaan Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Petteri Pohja ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtajan Riitta-Maija Hokkanen.

Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.