Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat sekä ääni- ja kuvayhteys
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat sekä osanottajien ääni- ja kuvayhteyden. Poissa varsinaisista jäsenistä olivat Hilpi Ahola, Jouko Lampela, Kari Tuominen, Tiina Outila ja Jaakko Huttunen. Varajäsenistä läsnä olivat Ari Karvo, Ari Paldan, Veli-Matti Kilpimaa ja Jarmo Huhtala.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 16.3.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 16.3.2021.

Kokouskutsu on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 17.3.2021.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että asia 22 Aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi käsitellään ennen kokouksessa jätettäviä valtuustoaloitteita. Muilta osin työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.