Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mika Kansanniva ja Saara Koikkalainen. Seuraavina vuorossa ovat Sisko Koskiniemi ja Pertti Lakkala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Kansanniva ja Saara Koikkalainen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.