Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Valtuustoaloite Rovaniemen koirapalveluiden kehittäminen (lisäpykälä)

ROIDno-2021-1147

Perustelut

Päivi Alaoja jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Lemmikki parantaa tutkitusti ihmisen psyykkistä hyvinvointia. Eläin tuo seuraa ja piristystä ja voi auttaa ylös masennuksesta. Lemmikin hoivaaminen laskee tutkitusti stressitasoa. Koiria hyödynnetään myös yhä enemmän erilaisina avustajaeläiminä. Eläin rauhoittaa levotonta koululuokkaa ja ikäihmiselle lemmikki on hyvä kaveri, sillä se aktivoi fyysisesti. Ihminen ottaa myös aktiivisemmin vastuuta omasta elämästään, kun hänellä on eläin hoidettavana. Covid19 on lisännyt kotikoirien määrää ja Suomessa vipeltääkin noin 700 000 koiraa. Rekisteröinnit lisääntyivät viime vuonna lähes 10 prosentilla.

Rovaniemellä on Oulun tapaan syytä siirtyä jokakeväisestä koirankakkakeskustelusta hallittuun koirapalveluiden kehittämiseen. Kaupungin tulisi laatia pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa on kootusti kaikki koirienpitoon liittyvät ohjeet ja lainsäädäntö, nykyiset koirapalvelut sekä kehittämissuunnitelma tulevaisuudelle. 

Rovaniemellä on nettisivujen mukaan vain kaksi koira-aitausta: yksi Lainaanpuistossa ja yksi Ounasrinteellä. Määrä on kovin vähäinen kaupungin kokoon nähden. Rovaniemen väkiluku on noin 65000, joten meillä on 32 500 asukasta koirapuistoa kohden. Suomen viidenneksi suurimmassa kaupungissa Oulussa asukkaita on 200 000 ja 18 koira-aitausta eli noin 11 100 asukasta yhtä koirapuistoa kohden. 

Saamani palautteen perusteella erityisesti Pöykkölään kovasti kaivataan kaupungin seuraavaa koira-aitausta keskeisten kulkureittien paikalle esimerkiksi lähelle Reissumiehentietä.

Esitän/esitämme, että Rovaniemi ryhtyy valmistelemaan koirapalveluiden kehittämissuunnitelmaa 2021-2040 ja kaupungin kolmatta koirapuistoa Pöykkölän alueelle."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.