Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Valtuustoaloite kaikille nuorille kesätöitä (lisäpykälä)

ROIDno-2021-1146

Perustelut

Maria-Riitta Mällinen ym. jättivät puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Nuorten asema koronaepidemian aikana on ollut erityisen vaikea, joten kesätyö on ensi kesänä monelle hyvin tarpeellinen. Kesätöillä on iso merkitys nuorille: hyvä kesätyö opettaa itsenäisyyttä, vastuun ottamista, laajentaa verkostoja ja mahdollistaa tärkeiden työelämätaitojen opettelun. Nyt on käännettävä kaikki kivet sen eteen, että kesätyöpaikkoja saadaan lisättyä.

Koronan vuoksi toiselta asteelta valmistuvat nuoret ovat erityisen hankalassa tilanteessa. Kokonaisvaltaista yhdessä tekemistä tarvitaan. Tämä on tärkeä yhteinen ponnistus: nyt tarvitaan kaikki mukaan nuorten kesätyötalkoisiin.

Rovaniemen kaupunki on jakanut vuosittain kesätyöseteleitä. Nyt täytyy vielä ottaa muutkin keinot käyttöön: palkata omia kesätyöntekijöitä sekä koordinoida ja kannustaa yrittäjiä palkkaamaan nuoria. Osallistetaan myös alueen yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt kesätöiden tarjoamiseen."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.