Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Valtuustoaloite lyhytaikaisen pysäköinnin pysäköintimaksun poistamisesta keskustan alueella (lisäpykälä)

ROIDno-2021-921

Valmistelija

  • Marja Marjetta, hallintosihteeri, marja.marjetta@rovaniemi.fi

Perustelut

Jaakko Portti jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi luopuu lyhytaikaisen pysäköinnin maksullisuudesta keskusta-alueella helpottaakseen noutoruoan ja lyhytaikaisen asioinnin toteuttamista kaupunkikeskustassa. Parkkimaksut poistuisivat puoli tuntia kestävältä kadunvarsipysäköinniltä.

Korona on kurittanut ravitsemusliikkeiden ja kivijalkaliikkeiden liiketoimintaa ankaralla kädellä. Luopumalla lyhytaikaisen pysäköinnin maksullisuudesta kaupunki helpottaisi alueen yritysten taloudellista tilannetta ja lisäisi niiden asiakasvirtaa varsin kustannustehokkaalla tavalla.

Mikkelissä lyhytaikaista maksutonta pysäköintiä on kokeiltu, mutta sitä ei oteta uudelleen käyttöön. Syyksi esitettiin sen laskennallinen kalleus. Yrittäjäjärjestöt olisivat halunneet maksuttomuudelle jatkoa vaikean koronatilanteen jatkumisen johdosta.

Myös Lappeenranta on tämän vuoden puolella suunnittelemassa osittaista pysäköintimaksuista luopumista vaikean koronatilanteen johdosta ja asioinnin helpottamista keskustan yrityksissä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.