Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Valtuustoaloite nuoristamme Rovaniemen elinvoimatekijä (lisäpykälä)

ROIDno-2021-1134

Perustelut

Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi Lapin kasvukeskus, jossa on nuoria ja oppilaitoksia joista valmistuu tulevaisuuden tekijöitä. Kaupunkimme ja sen päättäjien täytyy ymmärtää tämä positiivisena voimavarana, jolla kasvukeskuksemme elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta rakennetaan. Rovaniemen Perussuomalaiset kävivät Lapin Yliopiston oppilaskunnan jäsenten kanssa hyvin mielenkiintoisen ja rakentavan keskustelun, jonka johdosta tulemme esittämään, että Lapin Yliopiston ja Ammattikorkeakoulun kanssa rakennettaisiin tiiviimpi ja säännöllisempi yhteistyötoimintamalli, joka palvelusi niin Rovaniemen kaupungin kuin kyseisten opinahjojen toimintaa alueemme elinvoimaisuustekijänä. Konkretiana esitämme, että kuukausittain KH:n iltakoulussa tai valtuuston kokouksessa kyseiset oppilaitosten edustajat päivittäisivät kunnan päätöksentekijöille elinvoimatavoitesuunnitelmiaan ja mahdollisia tarpeitaan.

Edellä esitetyn perusteella, Rovaniemen Perussuomalaiset esittävät että Rovaniemi tutkii kaikki ne konkreettisettoimet millä nuorten hyvinvointia niin opiskelijaelämässä kuin työmarkkinoilla edistettäisiin ja alueen osaaminenturvataan jatkossakin. Liitteenä Lapin Yliopiston oppilaskunnan heille tärkeä asialista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.