Kaupunginvaltuusto, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Valtuustoaloite venepaikkamaksuista (lisäpykälä)

ROIDno-2021-1149

Perustelut

Kalervo Björkbacka jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Pyydämme elinvoimalautakuntaa huomioimaan veneiden laituripaikkojen hinnan korotuksessa eläkeläiset. Eläkeläisille on erittäin tärkeää liikunnallisesti ja henkisesti päästä kalastamaan joelle. Nyt korotettu laiturimaksu vaarantaa pieneläkeläisten mahdollisuuden harrastukseen. 

Olisiko mahdollista, että yli 65-vuotiaat vapautettaisiin hinnankorotuksesta ja heiltä perittäisiin laiturimaksu ilman korotusta."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.