Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

  • todetaan läsnäolijat
  • valtuutettujen esteilmoitukset
  • kokouskutsut ja kuulutukset
  • hyväksytään työjärjestys

Päätös

Todettiin, että nimenhuudossa poissa olivat Anja Joensuun, Eemeli Kajula, Marjo Rundgren, Jorma Kuistio, Hannu Ovaskainen, Kari Tuominen, Johanna Ojala-Niemelä, Päivi Alanne-Kunnari, Jaakko Huttunen, Riitta-Maija Hokkanen, Aatos Nätynki, Matti Torvinen. Varajäsenistä läsnä olivat Merja Mäntyniemi, Ari Karvo, Maija Pirttijärvi, Timo Lappalainen, Saara Hartzell ja Heikki Poranen.

Kokouskutsu ja esityslista on julkaistu CaseM sähköisessä kokoustyötilassa sekä Rovaniemen kaupungin internetsivuilla 18.3.2020.

Kokouskutsu on kuulutettu virallisella ilmoitustaululla 18.3.2020.

Kokouskutsu ja esityslista on kuulutettu sanomalehti Lapin Kansassa ja Uusi Rovaniemi lehdessä 21.3.2020.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.