Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alanne-Kunnari ja Kalervo Björkbacka. Seuraavina vuorossa ovat Terhi Heikkilä ja Matti Henttunen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.3.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalervo Björkbacka ja Terhi Heikkilä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.